Vi må avbyråkratiseres | Hans-Petter Aasen

MÅ TA GREP: Hans-Petter Aasen i Senterpartiet vil gå løs på byråkratiet og heller sette inn ressursene nærmest innbyggerne.

MÅ TA GREP: Hans-Petter Aasen i Senterpartiet vil gå løs på byråkratiet og heller sette inn ressursene nærmest innbyggerne. Foto:

Av
Artikkelen er over 1 år gammel

Vi må se på hvor de store pengene blir av, sier Hans-Petter Aasen, ordførerkandidat i Ringerike Senterparti.

DEL

Valg 2019: Debatt For å kunne gi gode kommunale tilbud i Ringerike kommune i framtiden, – er vi avhengig av å forvalte pengesekken best mulig. Mest mulig av pengene må brukes på innbyggerne, og minst mulig på administrasjon, byråkrati, konsulenter og fordyrende avtaler. Dette er avgjørende for at vi skal kunne ha nok lærere og nok omsorgspersonale innen helse og omsorg.

«Folk som har skoen på vet best hvor den trykker», sier et ordtak. Det mener også vi i Senterpartiet i Ringerike. Det vi ser er at svært mange ansatte ivrer etter å gjøre en god jobb, men drukner i mål- og resultatstyring, rapportering og andre uttrykk for såkalt «New Public Management».

Dette skaper et unødig byråkrati. Vi vil heller gi tillit og ansvar tilbake til de som er nærmest innbyggerne.

LES OGSÅ: Ringerikspolitikerne fortsetter blindleken | Øyvind Lien

Flere ledere

I tillegg til dette har vi de siste årene sett en kraftig økning av antall lederstillinger i kommunen. Mange har fått en sjeftittel bak stillingsbetegnelsen sin. I mange tilfeller kan dette avle økt byråkrati. Er du sjef vil du ha en stab rundt deg, – og du får naturligvis høyere lønn. Vi må gjennomføre en reform som gjør at vi har ledere som har lønn og personalsvar og som har klare linjer og strukturer. Vi må derfor se på organiseringen vår.

Et annet område som vi i Senterpartiet mener det er et stort potensial til å frigjøre midler er å ha en bedre forvaltning og utnyttelse av administrative lokaler.

Kommunen eser ut

Et illustrerende eksempel er at Ringerike kommune for noen år siden kjøpte kraftverkslokalene i Fossveien. En fornuftig investering hvor man gikk fra å leie til eie. Men, forutsetningen var at man skulle frigjøre arealer i Vikenbygget. Men hva har skjedd? Jo, man har beholdt de samme arealene, – til tross for at flere enheter har flyttet ut. Man eser ut i antall kvadratmeter. Alle ser da at kostnadene til lokaler øker.

Disse grepene må tas. Vi kan ikke kutte i antall lærere eller sykepleiere, eller legge ned skoler midt i byen. Derimot må se på hvor de store pengene blir av.

Det er på denne måten vi kan frigjøre midler – uten å ramme innbyggerne direkte. Slik legger vi til rette for gode velferdstjenester – der folk bor.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken