Knut Fure: – Naivt å tro at en barnefamilie vil flytte fra et høyhus i Oslo for å bo i 12. etasje på Tippen

BYPLAN: - Det er både overraskende og skremmende at Bye Jøntvedt, og enkelte i administrasjonen, ikke ønsker at innspillene på best mulig måte skal informeres om og formidles. sier Knut Fure.

BYPLAN: - Det er både overraskende og skremmende at Bye Jøntvedt, og enkelte i administrasjonen, ikke ønsker at innspillene på best mulig måte skal informeres om og formidles. sier Knut Fure. Foto:

Av
Artikkelen er over 1 år gammel

Knut Fure er overrasket og skremt over holdninger til behandling av byplanen i dette leserinnlegget. Vil ikke kommunen slippe til brysomme innspill? spør han. – Helt gale påstander, svarer kommunikasjonssjef Mats Øieren.

DEL

MeningerLise Bye Jøntvedt er bekymret for demokratiet i forbindelse med at byplanen skal vedtas. Det er langt større grunn til bekymring over hennes og Høyres manglende kunnskap om hva en demokratisk prosess rundt dette innebærer.

Demokrati handler ikke om at hun har mer tro på at administrasjonens «unge stab med fersk og oppdatert kunnskap» er bedre kvalifisert enn «tilårskomne grupperinger», som hun er uenige med.

Det er heller ikke demokrati når administrasjonen i mediene etterlater et klart inntrykk av at mange av føringene om utbygging allerede er bestemt. Demokrati ivaretas ikke når det «trues» igjennom en byplan, som ikke reelt tar hensyn til innspill som kommunen selv har bedt om i forbindelse med høringsuttalelsene.

«Brysomme»

Når administrasjonens to sentrale frontfigurer, og nå en sentral Høyre-politiker, ikke ønsker en grundig behandling og heller ikke vil slippe til «brysomme» innspill, ja, da blir det et alvorlig demokratisk problem. 

Demokrati i en byplanprosess innebærer at administrasjonen og politikerne grundig setter seg inn i, reelt vurderer og tar hensyn til innspill, kommentarer, innsigelser og forslag som kommer inn i høringsprosessen og den åpenhetskultur som kommune selv har lagt opp til.

Så er det opp til politikerne, med det mandat de er gitt av sine velgere, å fatte den endelige beslutning. En slik demokratisk prosess innebærer også at man skaffer seg et best mulig beslutningsgrunnlag. 

Det er derfor både overraskende og skremmende at Bye Jøntvedt, og enkelte i administrasjonen, ikke ønsker at innspillene på best mulig måte skal informeres om og formidles. Hvis det er et problem at kun en gruppering («firemannsgruppen») er plukket ut til å orientere om dette, så kall inn flere.

ØNSKER IKKE: - Det er faktisk noen som ikke ønsker Jøntvedts og Høyres byplan, skriver Knut Fure.

ØNSKER IKKE: - Det er faktisk noen som ikke ønsker Jøntvedts og Høyres byplan, skriver Knut Fure. Foto:

– Naivt

Det er kommet mange gode innspill (sjekk kommunens hjemmesider) til byplanen, både fra private aktører og offentlige etater, herunder fylkesmannen. 

Jeg vil tro at mange først og fremst ønsker en god byplan, som både er framtidsrettet og også ivaretar byens særpreg og blå- grønne profil. Det er faktisk noen som ikke ønsker Jøntvedts og Høyres byplan.

Det er muligens god Høyre politikk å støtte opp om (enkelte) utbyggeres planer og ønsker. Det er dessverre allerede nok av kald, pregløs og stygg bebyggelse i byen.

– Ikke bygg i hjel

Det er eksempelvis naivt å tro at en barnefamilie vil flytte fra et høyhus i Oslo for å bo i 12. etasje i et høyhus på Tippen.

Målet må være å gjøre byen attraktiv og ikke bygge den i hjel. Hvis det nå legges opp til å «sensurere» informasjon fra denne «firemannsgruppen» (og eventuelt andre), håper jeg dette blir presentert på en annen måte, slik at flest mulige, herunder politikere og velgere, kan få nødvendig informasjon, og samtidig se at det faktisk finnes veldig gode alternativer.

Denne gruppens innspill med hensyn til blant annet utviklingen av attraktive byrom og «Elvelangs» er et godt eksempel på dette.

Knut Fure

Påstander i innlegget er forelagt Ringerike kommune for kommentar:

– Faller på sin egen urimelighet

Det er ikke grunnlag for å hevde at administrasjonen eller noen i denne ikke ønsker en grundig behandling av byplanen. Dette faller på sin egen urimelighet.

Administrasjonen har naturligvis ingen motforestillinger eller egne meninger om hvem den politiske ledelsen ønsker å innhente ytterligere informasjon fra i en sak som er til politisk behandling.

Det er ordføreren som leder møtene i formannskapet og kommunestyret. Det følger også av ordførerens ansvar å sette opp dagsorden med hvilke saker som skal behandles. Administrasjonens oppgave er å utrede å legge fram saker med forslag til vedtak og følge opp disse vedtakene i etterkant.

Påstandene som framsettes gjennom avisen om administrasjonens rolle i behandlingen av byplanen er således helt gale.

Mats Øieren
Kommunikasjonssjef
Ringerike kommune

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags