Hvor har du det fra, Bye Jøntvedt? | Kjell Børre Hansen

TYDELIGE GREP: - I Ringerike har kommunestyret vedtatt at politiske organer skal ta tydeligere grep, herunder være aktive i utviklingsprosessen, skriver ordfører Kjell Børre Hansen.

TYDELIGE GREP: - I Ringerike har kommunestyret vedtatt at politiske organer skal ta tydeligere grep, herunder være aktive i utviklingsprosessen, skriver ordfører Kjell Børre Hansen. Foto:

Av

– Demokratisk problem blir det den dagen folkevalgte avskjæres fra å tilegne seg kunnskap og innsikt, skriver Ringerikes ordfører Kjell Børre Hansen (Ap) i dette leserinnlegget.

DEL

MeningerDet er med interesse jeg leser innlegget om påført demokratisk problem. Om temamøte, erfaringsinnhenting, påfyll av tilleggskompetanse og dialog utgjør et demokratisk problem er vi, etter mitt syn, helt på ville veier. Ordfører har invitert en kompetent gruppe til temamøte/kåseri med tittel: Hønefoss by, fortid, nåtid og framtid. Selvsagt, som i alle temamøter, er det lagt opp til dialog.

Bye Jøntvedt viser til at foredragsholdere som har innlevert innspill til sentrumsplanen blir forfordelt. Slik jeg forstår henne er det dette som eventuelt utgjør et påført demokratisk problem. De angjeldende personene er lokale, svært kompetente, har utført planarbeid i inn- og utland og arbeidet med byutviklings/utviklingsspørsmål i departementer.

Kjell Børre Hansen

Ordfører Ringerike

Hønefoss

Best mulig innsikt

Først og fremst er de reelt opptatt av byens utvikling. De har utover sin kunnskap, innsikt og erfaring. De har ingen økonomiske eller andre særinteresser knyttet til sentrumsutvikling.

Demokratisk problem blir det den dagen folkevalgte avskjæres fra å tilegne seg kunnskap og innsikt som supplement til mengden av presentasjoner og dokumenter framført av administrasjonen. I alle fall bør det være slik at folkevalgte kan stille med best og bredest mulig innsikt under realitetsbehandling med vedtak. Temamøtet den 11.06.19 handler ikke om framdriftsplan og vedtak, men rett og slett innhenting av erfaring og kompetanse.

Politisk skjønn

I Ringerike har kommunestyret vedtatt at politiske organer skal ta tydeligere grep, herunder være aktive i utviklingsprosessen. Skal man lykkes med det bør man innse at dette også krever kompetanse til å ta de riktige grepene. Rådmannen er ansvarlig for utredninger og utarbeidelser av forslag til vedtak. Det gjelder også i saken med sentrumsplanen.

Når den faglige jobben er utført er det folkevalgte organ som realitetsbehandler og fatter vedtak. De folkevalgte skal primært basere sitt virke på politisk skjønn. Ved å veie disse utgangspunktene mot hverandre, fattes vedtak.

Kommunen er til for folket, ikke omvendt

Uansett, det er folkevalgt organ som vedtar, og dermed har ansvar i forhold til det som blir vedtatt. Det skulle bare mangle om ikke folkevalgt organ har muligheten til å innhente kompetanse, erfaring fra ulikt hold. Det inkluderer også dialog med befolkningen. Man bør huske at kommunen er til for folket og ikke omvendt, og dialog med befolkningen bør styrkes da dette nok er et tydeligere tema i forhold til eventuell utvikling av demokratiske problem.

Hvor Bye Jøntvedt har ideen om demokratiske problemer fra, vet jeg således ikke. Hennes tilnærming utgjør i seg selv et demokratisk problem dersom det betyr avgrensning av folkevalgte organers mulighet til kunnskap, erfaring og innsikt før beslutning. Spesielt når begrunnelsen ser ut til å ligge i påstanden om forfordeling.


Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags