Arven etter samarbeidsprosjektet er en dårlig styrt kommune | Martin Kvalvik

KRITISK: I dette innlegget kritiserer Martin Kvalvik avisens dekning av kommunebarometeret og hva den forteller om politisk styring i Ringerike.

KRITISK: I dette innlegget kritiserer Martin Kvalvik avisens dekning av kommunebarometeret og hva den forteller om politisk styring i Ringerike. Foto:

Av
Artikkelen er over 1 år gammel

– I Ringerike de siste 12 årene har ikke politikerne trengt til å gjøre en god nok jobb, rett og slett fordi de vet at flertallet deres er så stort, sier Martin Kvalvik i dette innlegget.

DEL

MeningerKommunebarometeret for 2019 er klart, og det var ikke lystig lesning for befolkningen på Ringerike.

Ringerikes Blad tok som vanlig samfunnsansvaret sitt på «alvor» og nevnte som en notisbemerkning at det siste året har Ringerike falt 177(!) plasser ned til 354. plass.

I vurderingen av kommunen står det at: «Samlet sett er nøkkeltallene til Ringerike relativt sett langt svakere enn normalen i Kommune-Norge».

LES SAKEN HER: Hole ble tvunget til å kutte: Nå er kommunen på topp i Norge

Det er forresten ganske bemerkelsesverdig at Ringblad ikke har vurdert at det er en sak som må frontes. Kanskje avisen var redd for at de for en gangs skyld hadde mistet et scoop om at enda en kebabsjappe hadde etablert seg i byen eller at den 42. frisøren skulle starte opp et sted.

Det er ganske alvorlig at på område etter område faller Ringerike akterutseilt. Det gjelder barnehage og grunnskole med henholdsvis 359. og 270. Begge faller fra tidligere år. Barnevernet går kraftig ned fra det gode resultatet i fjor (28) til 144 i år. På helse går vi ned til 345. plass fra allerede lave 309.

På kultur er Ringerike en av landets aller dårligste kommuner med en 414. plass av 422 norske kommuner. Dette kan ikke vi som innbyggere av kommunen og brukere av kommunale tjenester godta. Men hvordan kan kommunen ha blitt så elendig?

Helt siden 2007 har kommunen blitt styrt av et stort flertall av Arbeiderpartiet og Høyre (er vel noen ubetydelige småpartier med der også). Dette kom til fordi økonomien var skakkjørt. Det var vel hovedsakelig Ap som var ansvarlige for det, men ifølge dem var det bare de og Høyre som kunne snu dette.

Vi lever i et representativt konkurransedemokrati. Det vil si at vi stemmer på partiene som representerer oss til å utføre den politikken som er best for oss og samfunnet rundt. Hvis det partiet vi stemte på sist ikke leverte etter det vi ville ha, så stemmer vi de ut og velger noe annet. Da får man ofte vekslende partier som styrer, og partier som må være på tå hev for å tilby og utføre den beste politikken for befolkningen.

Det tragiske valgdeltakelsen på 52 prosent i 2015 viser at folk ikke stemmer fordi det ikke er noe poeng, fordi de store partiene Ap og Høyre styrer uansett.

Martin Kvalvik

Innflytter

Følg på: Facebook

I Ringerike de siste 12 årene har ikke politikerne trengt til å gjøre en god nok jobb, rett og slett fordi de vet at flertallet deres er så stort at de ikke er truet av å bli stemt ut. Konsekvensen av dette ser vi med det elendige resultatet i kommunebarometeret i 2019. Men vi ser også at veksten i befolkningen og næringslivet som ble lovet er lavere enn det politikerne hadde som mål.

Kommunen må bli bedre styrt i årene framover hvis veksten i det hele tatt skal komme. Det er temmelig naivt å tro at alt skal bli bedre med vei og bane. Ringerike konkurrer med flere pendlersteder utenfor Oslo. Ringerike vil bli vurdert ned når vi har en kommune som har den dårligste grunnskolen, barnehagen, helsevesenet og kulturtilbudet blant de vi kommunene vi konkurrer mot.

Jeg er selv en utflytter som ble innflytter for omtrent ett år siden. Jeg tok med meg kone og tre barn, og vi er nok en del av den veksten Ringerike ser for seg framover. For oss er det viktig at tjenestene vi bruker blir bedre. For at det skal skje håper jeg flere bruker stemmeretten 9. september 2019, og stemmer på andre en de ansvarlige partiene Ap og Høyre.

Vi trenger også at Ringerikes Blad begynner å ta sitt samfunnsansvar på alvor, og bruker mer tid på å ha en kritisk tilnærming til hva som har blitt gjort og skal gjøres i lokalpolitikken, og mindre tid på nye kebabsjapper, thaivogner og frisører.

Martin Kvalvik

Innlegget er forelagt ordfører Kjell B. Hansen for kommenter:

Forbedringspotensial på enkelte punkter

Når det gjelder Kommunebarometeret er jo dette ikke et styringsdokument for kommunen, men i hovedsak resultat av utdrag fra rapporteringssystemet KOSTRA, og trolig SSB. Imidlertid indikerer rangeringene til en viss grad status.

Ringerike kommunes plassering er p.t. blant annet påvirket av at innrapporteringen, som ble uteglemt. (Forklaring kan rådmannen selv komme med) Dette vil vel da korrigert ved neste ajourhold. Så er det slik at enkelte rangeringer fra fjoråret indikerer at Ringerike kommune har potensial til forbedringer. Dette gjelder vår egen drift som man nok har god detaljert oversikt over.

Dette med forbedring er vedvarende temaer og var eksempelvis høyt på dagsorden i fjorårets strategikonferanse. Dette også i lys av barometeret den gang. Slik at det nok ikke kan sies at barometeret framstår som eksakt vitenskap om tilstanden i Ringerike, men bør sees på som indikativ.

Styringsparametere bør utgå fra de faktiske forholdene om kommunens økonomiske situasjon og driftssituasjon hensyntatt de endrings prosesser som pågår.

Barometer kan brukes til fokus på enkelte områder og et ønske om å klatre på barometeret som motivasjonsfaktor. Dette ble påpekt i nevnte strategimøte 2018. Det kan leses som gapet mellom kommunens egen oppfatning av situasjonen/stillingen kommunen er i og alternativ realitetsoppfatning.

Dette bør føre til motivasjon og reelle tiltak med sikte på å redusere gapet og ofte ut fra konkurranse elementet framstå som blant de beste i landet.

Kjell B. Hansen
Ordfører i Ringerike

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags