Vekst og utvikling vil gi økt velferd | Håkon Ohren

Håkon Ohren

Håkon Ohren Foto:

Av
DEL

Valg 2019: DebattFor Ringerike Arbeiderparti har det helt siden industri på Ringerike ble lagt ned, med Follum som det fremste eksempelet, vært viktig å sikre at arbeiderne har fått nye jobber. Det har mange fått, men vi trenger å skape enda flere arbeidsplasser.

Med en grunnleggende positivitet i regionen, som gjenspeiles i befolkningen, har vi et godt utgangspunkt for Ringerike de neste tiårene.

Arbeidsplasser vedtas ikke, men skapes av mennesker. Mennesker som er villige til å satse og investere. Uten private investeringer, og et privat næringsliv med tro på regionens potensial, havner vi litt på bar bakke.

Som politiker ønsker jeg at kommunen møter næringsaktører med service og forutsigbare rammevilkår. Med det skapes verdier, sysselsettingen vil øke og næringsstrategien vil være et godt verktøy.

Med satsing på E-16 og forkortelsen av Bergensbanen, skapes en tro på at det er en bedre framtid enn fortid på Ringerike. Ikke fordi vi kun ønsker tilflyttere som kan pendle med banen ut til jobber i Oslo, men fordi vi aktivt vil investere i ny industri.

Arbeiderpartiet har vedtatt å etablere et industrifond, som kan sammenliknes med det vi hadde på 60- og 70-tallet. Blir dette realisert så vil vi være i posisjon til å kunne bruke statlige penger til å investere. Ringerikssamfunnet må være med på dette, og vi ønsker å legge til rette for fremtidens arbeidsplasser -statlige som private-, om det er ny skogsindustri eller teknologiarbeidsplasser.

For Ringerike vil og skal vokse. Det vil koste, det vil kanskje smerte, men i den andre enden har jeg tro på at samfunnet vårt vil bli bedre enn i dag. Risikoen vi som politikere og innbyggere i regionen legger i potten, er å ville gi rom for endringer og ønske at utvikling skjer. Debatten om sentrum, vei og bane har rullet i Ringerikes blad.

Dette illustrerer at det finnes motstridende interesser. Kostnader mot kulturminner. Tradisjoner mot fremtidsvisjoner. Vern mot nytte.

Jeg har sagt det tidligere, fra kommunestyrets talerstol: alt kan ikke vernes og tas vare på. Det står jeg for. Her har jeg mange unge ringerikinger med meg. Vi må se på nytteverdi opp mot den utviklingen som byen skal igjennom. Vi er pålagt å bygge tettere og høyere, for at det skal bli flere gående og syklende til Hønefoss stasjon.

Bane NOR har uttalt at de vil bygge parkering til maksimalt 20 prosent av de reisende. Resterende reisende må gå, sykle eller bruke kollektivtrafikk. Kommuneplanen som ble vedtatt før valget i 2015 tar utgangspunkt i at 70 prosent av veksten i innbyggere skal skje i Hønefoss. Det vil si at nærmere to av tre skal bosettes i Hønefoss..

Det gamle kjøremønsteret ditt vil kanskje endres, og gater vil se helt annerledes ut. Det estetiske bildet av Hønefoss i 2040 er nok forandret fra det vi kjenner i dag, i 2019. Risikoen vi må ta for å lykkes føles kanskje for noen som overmot, men det sa mange til Ole Nilsedalen også, da han på 50-tallet gikk i bresjen for å samle Ringerike. Han hadde tro på fremtiden, og lyktes. Det har også jeg tro på at vi skal gjøre nå!

Det er en risiko ved alt en gjør. Jeg ønsker å få frem, når det gjelder satsingen i Ringerike, at vi sammen har en stor mulighet for å lykkes. Det å planlegge, så risikoen blir minst mulig for å mislykkes, gjør at det som vi i dag snakker om som det mest spennende vekstområdet på Østlandet, faktisk blir det. Det vil gi oss en bedre kommuneøkonomi, som igjen gjøre oss i stand til å tilby enda bedre tjenester i framtiden. Og da trenger vi to ting: Vilje og mot

Vilje til å få det til. Det er vårt felles ansvar. Næringsaktører, institusjoner og andre aktører som har en vilje til å få til utvikling. En utvikling som vi har bestemt, gjennom en ny samferdselsløsning og en byplan (jf. områdeplan Hønefoss). Det er vilje til å investere i det som blir ett av Norges største vekstprosjekter - og det må vi gripe.

Mot til å tenke stort. Mot til å ta valg. Mot til å gjøre det en må for å løse fremtidens trafikkutfordringer og vekst. Mot til å være tydelige, ambisiøse og bærekraftige i samfunnsutviklingen, for at regionens kapital skal økes når det gjelder kunnskap, mennesker og fysisk infrastruktur.

Min fremtidsvisjon for Ringerike er at vi har gode arbeidsplasser i hele kommunen, med Hønefoss som en kompakt småby, der vi bruker teknologiske løsninger for å bedre trafikkflyten. En satsing på gang, sykkel og kollektivt, gode byrom som skaper gode opplevelser for innbyggere og besøkende.
 

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags