Vekst og utvikling er aller viktigst | Dag Erik Henaug (H)

– Ringerike Høyre har vekst og utvikling som sin viktigste sak i programmet for 2019–2023, skriver Dag Henaug.

– Ringerike Høyre har vekst og utvikling som sin viktigste sak i programmet for 2019–2023, skriver Dag Henaug. Foto:

Av

– Vår ambisjon for Ringerike er at vi på sikt bør være bedre enn gjennomsnittet, skriver Dag Henaug i dette leserinnlegget.

DEL

MeningerVi har nettopp fått den imponerende og svært gledelige nyheten om at Tronrud Engineering nylig ble kåret til Norges smarteste industribedrift. Konkurransen er knallhard, og selskapet opererer både på det norske og det internasjonale markedet. De har også vært flinke til å få mange andre virksomheter til å etablere seg på Eggemoen gjennom Teknologiparken. Dette er viktig for Ringerike og kommunens innbyggere. Lønnsomt privat næringsliv finansierer det aller meste av velferden vår ved at folk betaler skatt. Vi trenger mer av dette.

Multiconsult gjorde i fjor en analyse over alle norske bykommuner med over 10.000 innbyggere. 71 byer ble rangert etter en «byindeks», som vurderer mange faktorer som påvirker verdiskapingssituasjonen. Disse igjen deles inn i 4 hovedkategorier; kultur for verdiskaping, økonomisk tetthet, stedskvalitet og kompetanse.

Ringerike kom dessverre langt ned på denne listen, på 57. plass. Det er 2 hovedårsaker til denne svake plasseringen; for få nyetableringer av virksomheter og for liten variasjon i næringsvirksomhetene.

På bestilling fra Rådet for Ringeriksregionen har Ringerike Utvikling (RU), Ringerike Næringsforening (RNF) og Universitetet i Sør-Øst Norge (USN) laget «Næringspolitisk strategi for Ringeriksegionen». Den beskriver at Ringerike de siste 10 årene har hatt nedgang i antall arbeidsplasser, flere hjørnesteinsbedrifter er borte.

Næringslivet i vår region har også en svakere vekst i verdiskaping enn i regioner det er naturlig å sammenligne oss med. Hovedårsaken til svak befolkningsvekst de siste 20 årene er ifølge analyser fra USN mangel på arbeidsplasser.

Det er naturligvis mange andre viktige saker det er nødvendig å jobbe med framover innenfor barnevern, barnehager, skole, helse, omsorg, kultur, byplan, tjenester til innbyggerne. Felles for dem er at de må finansieres, verdier må skapes før de kan deles.

Gjennomsnittsfamilien i Ringerike tjener nesten 40.000 kroner mindre enn gjennomsnittsfamilien i Norge i 2017 (472.000 vs. 510.000). Det er åpenbart at dette har stor betydning for kommunens handlingsrom.

Ringerike Høyre har vekst og utvikling som sin viktigste sak i programmet for 2019–2023. Vi mener at Ringerike har et meget stort potensial for etablering av nye arbeidsplasser basert på naturressurser, areal, tilgang på kraft, kort avstand til store markeder osv.

Vi jobber også hardt med «våre» på Stortinget og i regjeringsapparatet for å sikre at Fellesprosjektet realiseres etter planen. Vår ambisjon for Ringerike er at vi på sikt bør være bedre enn gjennomsnittet. Det vil være bra for kommunens innbyggere, særlig de med størst behov for kommunale tjenester.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags