Det viktigste valget – sørg for å stemme! | Kjell Børre Hansen (Ap)

– Vi må komme oss ut av denne «vente og se-tiden» som vi er inne i, skriver Kjell B. Hansen og oppfordrer alle til å stemme under valget.

– Vi må komme oss ut av denne «vente og se-tiden» som vi er inne i, skriver Kjell B. Hansen og oppfordrer alle til å stemme under valget.

Av

– I 2015 var det snaue 52 prosent som stemte. Det er kritisk lavt. Oppfordringen er hermed gitt, skriver ordføreren i Ringerike i dette innlegget.

DEL

MeningerValgkampen er i gang. Partiene har startet konkurransen om velgernes gunst. Kandidatene fremføres i lys av ideologiske eller verdibaserte forankringer. De respektive partiers valgprogram inneholder hva som loves velgerne når det gjelder politiske løsninger for utfordringer og utviklingen av Ringerike kommune.

Det viktigste ved årets kommunevalg er mer enn noen gang tidligere at stemmeberettigede innbyggere går til valglokalet, og avgir sin stemme til det parti og de kandidater som man mener best vil bidra til fortsatt utvikling av en kommune med det antatt største potensial i Østlandet. I 2015 var det snaue 52 prosent som stemte. Det er kritisk lavt. Oppfordringen er hermed gitt.

Dette å drifte kommunen er komplisert og omfattende. Ett mylder av lovverk og bestemmelser regulerer kommunens ansvar og plikter ovenfor befolkningen, men også innbyggerens rettigheter til velferd og tjenester.

De flest er enige i at kommunens økonomi er grunnlaget for i hvilke grad og omfang kommunens ansvar kan ivaretas. Derfor er kommunens inntektsgrunnlag og evne til rasjonell økonomisk styring viktige rammevilkår. I Ringerike kommune, som er en lavinntektskommune, er det avgjørende viktig å oppnå reell inntektsvekst i årene framover.

Det er i hovedsak økt verdiskaping fra privat næringsvirksomhet, god lønnsevne og flere arbeidsplasser som vil styrke kommunens handlingsrom og evne. Så er det kommunen selv gjennom kostnadseffektiv drift og dyktige medarbeidere som må sørge for forbedringer i harmoni mellom faktiske inntekter og eget driftsnivå.

I Ringeriksregionene er det i tre kommunestyrer vedtatt regional næringspolitisk strategi. Alle partier ser ut til å ha klart syn på sammenhengen mellom styrket næringsliv og kommunenes handlingsrom. Ofte brukes uttrykket «satsing på næringsutvikling», men hva betyr nå egentlig dette?

Slik jeg forstår handler nemlig næringsutvikling om tiltak. Skal verdiskaping, arbeidsplasser og nye bedrifter utvikles bør vel det best kunne håndteres av bedriftseierne selv. Dette gitt at kommunen (e) effektivt tilrettelegger for utvikling og etablering.

Strengt tatt så attraktiv at næringsbedrifter finner det riktig både å utvikle seg og til å skape nye bedrifter i Ringerike. Da handler det om tilgjengelige arealer og om kommunens evne til å møte bedriftseierne med effektiv løsningsorientering.

I Ringerike har man betydelige næringsområder tilgjengelig, men tilveksten av nye bedrifter er likevel beskjeden. Årsakene til dette kan nok være flere. Det bør være viktige og riktig at Ringerike nå, og på bakgrunn av den vedtatt regionale næringspolitiske strategien, raskt drøfter og avklarer konkrete offensive målrettede tiltak, som styrker attraktiviteten.

Jeg tror det beste vil være å etablere et samarbeidende forum bestående av næringsbedrifter, næringsforening, kommunene, fylkeskommunen og ikke minst Universitetet i Sør-Øst Norge. På den måten oppnår man forankring både blant aktørene og i befolkningen. Jeg tror et godt tips kan være å erfare på hvilken måte Kongsberg samvirker og sørger for utvikling. De får det til gjennom et samarbeid alle er tjent med.

Mitt poeng i denne artikkelen er å peke på de utfordringer som ligger foran. Mitt perspektiv er da at kommunens mulighet til å møte fremtida handler om å tilrettelegge for utvikling og etableringer, med god lønnsevne og flere arbeidsplasser.

Det vil også bidra til tilflytting og dermed flere innbyggere. Vi må komme oss ut av denne «vente og se-tiden» som vi er inne i. Konkrete tiltak, effektiv handling og erkjennelsen av at samarbeid mellom kommune (r) og bedriftseiere er hva som trengs.

Dersom man helt ser bort fra dette ender man i en situasjon betegnet som «omtrent som før». Ringerike bør ville og gjøre noe mer ikke minst i lys av den utvikling som vil eskalerer med ny E16 og Ringeriksbanen. Spaden i jorda 2021 er ikke lenge til.

Oppfordringen er: Møt opp og avgi din stemme enten på forhånd eller senest i valglokalet 9. september 2019.


Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags