Hvorfor boligblokker på landet? | Inge Skavhaug

Vi får ingen til å flytte fra blokk i Oslo til blokk på Klekken, mener Inge Skavhaug.

DEL

MeningerTrenger vi enda et overfylt nytt boligfelt med blokkbebyggelse og fuglekasser på rekke og rad i Haug? Med et flott navn lik «Nerbytunet» og «Klekkenhagen»?

Som sikkert mange har sett er skogen hogd ved Borger, kalt B20 i kommuneplanens arealdel. Feltet ligger ca. 300 m fra Klekkenkrysset, sørover på rv. 241, venstre side. Det ønskes blokkbebyggelse på opp til femte etasje med gesimshøyde på 15 meter på de to østligste feltene som er merket BB2 på bildet.

På resterende 5 felt tenker en seg muligheten for småhusbebyggelse, antvis i kjeder på 5–10 hus, på opptil 3 et. og gesimshøyde 9 m.

Dette feltet binder sammen to eneboligfelt med god arkitektur, Øvre Knausen og Breskebyen, som vi alltid har kalt det, eller Borgergrenda. Det eneste fornuftige løsningen på Borger Boligfelt – eller kanskje det blir hetende «Borger-Paradiset» – er eneboliger, som det er stor interesse for.

Skavhaug Inge

Nabo

Hvis Ringerike skal tiltrekke seg familier fra Oslo-regionen når bane og vei er klar, får vi ingen til å flytte fra blokk i Oslo til blokk på Klekken. Men med eneboliger ville dette bli et attraktivt område å bosette seg i.

Feltet egner seg til boliger. Det tas ikke dyrka mark og terrenget er kupert. Bekken gjennom feltet må bevares. Selv om fylket ønsker maksimal fortetting, må vel noen her på Ringerike ha mot til å si:

«Her ønsker vi eneboliger! Blokker og fuglekasser vil bryte drastisk med eksisterende bebyggelse».

Hestebekken renner gjennom feltet. Jeg har et lite bryggeri som heter Hestebekken Bryggerhus, og må selvfølgelig sørge for at bekken blir bevart! I planinitiativet fra Mesterbygg, som er utbygger, sies det at dalen med bekken er «tenkt beholdt» som uberørt fellesområde, og « planlagt bevart så langt som mulig».

Dette er for dårlig; ingen forbehold takk! Åpne bekker er hellige, og ingen bønder, skogeiere eller private får godkjent bekkelukking uten svært tungtveiende grunner.

Reguleringsplanen ventes vedtatt om ca. halvannet år, og kommunal førstegangsbehandling høsten 2019, så vi får bare holde koken og håpe resultatet kan forbedres.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags