Store utfordringer i hjemmesykepleien | Unni Carlsen

MANGE Å FORHOLDE SEG TIL: - En eldre skal oppleve 30 forskjellige pleiere fra hjemmesykepleien på en måned, sier Unni Carlsen.

MANGE Å FORHOLDE SEG TIL: - En eldre skal oppleve 30 forskjellige pleiere fra hjemmesykepleien på en måned, sier Unni Carlsen. Foto:

Av

– Ringerike kommune ligger på det såkalt Leon-prinsippet, som betyr lavest mulig bemanning i de tjenesteområdene som har med pleie og omsorg å gjøre, skriver Unni Carlsen.

DEL

Valg 2019Ringerike kommune står overfor store utfordringer de nærmeste årene når det gjelder hjemmesykepleien.

Det er ønskelig at de eldre skal kunne bo hjemme lenger, «leve hele livet». Man skal tilrettelegge tjenestene slik at innbyggerne kan bo trygt lengst mulig i eget hjem – legge til rette for fritt brukervalg i hjemmetjenesten og hjemmesykepleien.

Innrette rekruttering og kompetanseheving med sikte på å møte brukernes behov i et flerkulturelt Ringerike.

Ja, det er en selvfølge egentlig, og her må det forbedring til, fordi: Mange eldre blir i dag frustrerte over ikke å forstå språket til den som pleier dem, og stellet er ofte mangelfullt, ene og alene på grunn av mangelfull opplæring og språkopplæring.

Det skal heller ikke være slik at en eldre skal oppleve 30 forskjellige pleiere fra hjemmesykepleien på en måned.

LES OGSÅ: Heidi, Elin, Linda og Gro Anita satser på privat omsorg: – Vil gi pasientene tiden tilbake

Det skal også være slik at hvis man har laget en avtale med pårørende om tidsintervall for besøk hos den eldre, og ikke kan klare å overholde tid, da skal avtalen man har om å ringe pårørende overholdes.

Det skal ikke være slik at dersom en eldre som får besøk av hjemmesykepleien, og det skal tas blodprøve, må den ansatte (vikar) instrueres av den eldre for å få det gjort.

Assistenter og vikarer skal ikke være i stedet for, men i tillegg til! Og hvorfor er det færre ansatte på vakt i weekenden, har de eldre det bedre da? Det må også være slik at dersom en eldre kvinne ikke ønsker å dusjes av en mannlig pleier, må dette respekteres som en selvfølge.

Unni Carlsen

Unni Carlsen, listekandidat for Høyre i RingerikeHele organiseringen og opplæringen av ansatte er ikke bra nok i dag. Det er ikke greit at de ansatte føler at de ikke får gjort det de skal, at de løper, er slitne og bekymret, og må beklage overfor de eldre som må vente lenge. Dette er mye av grunnen til turnover og stort sykefravær blant ansatte.

Ringerike kommune ligger på det såkalt Leon-prinsippet, som betyr lavest mulig bemanning i de tjenesteområdene som har med pleie og omsorg å gjøre.

Det er vel egentlig ikke greit!

LES FLERE INNLEGG:

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags