Enkle spørsmål og enkle svar? | Dag Erik Henaug (H)

ENKLE SVAR? - Jeg mener avisen har et ansvar for å formidle helheten i saker, sier Dag Erik Henaug (H). Illustrasjon: Arek Socha

ENKLE SVAR? - Jeg mener avisen har et ansvar for å formidle helheten i saker, sier Dag Erik Henaug (H). Illustrasjon: Arek Socha

Av

I dette leserinnlegget utfordrer ordførerkandidat Dag Erik Henaug (H) Ringerikes Blad på samme måten som lokalavisen har utfordret de lokale partiene til å svare på spørsmål i valgomaten.

DEL

Valg 2019: DebattFra lokalavisens ansvarlige redaktør Øyvind Lien etterlyses det stadig vekk at kommunens politikere må kunne gi enkle svar på det han kaller enkle spørsmål.

LES OGSÅ: Tror avisen at velgerne i Ringerike er kunnskapsløse? | Dag Erik Henaug (H)

Det er fristende å utfordre Ringerikes Blad på samme måte. Jeg mener at (lokal) aviser som RB er premissleverandører i samfunnsdebatten, og har et ansvar for å formidle helheten i saker, særlig når man praktisk talt er monopolavis.

LES OGSÅ: Politikere må våge å svare enkelt | Ansvarlig redaktør Øyvind Lien

Det er et udiskutabelt faktum at Ringerike kommune er en lavinntektskommune. Vi har 85 prosent av gjennomsnittsinntekten til norske kommuner. Dette utjevnes av staten til 95 prosent, ved at rike kommuner subsidierer fattigere kommuner.

Vårt lave inntektsnivå henger sammen med at medianinntekten til husholdninger i Ringerike ligger cirka 40.000 kroner under landsgjennomsnittet. Det er i overkant av 14.000 husholdninger i Ringerike kommune.

Hadde vi ligget på landsgjennomsnittet hadde husholdningene i Ringerike hatt mer enn 560 millioner mer i inntekter.

Varaordfører Dag E. Henaug (H).

Varaordfører Dag E. Henaug (H). Foto:

På bakgrunn av dette vil jeg framsette noen påstander som jeg ber avisen besvare med helt enig, delvis enig, delvis uenig eller helt uenig:

1. Dette har negativ betydning for folkehelsen.
2. Dette fører til økte sosiale forskjeller.
3. Dette har stor betydning for kommunens økonomiske handlingsrom, på alle områder.
4. Dette har betydning for handels- og servicenæringen i kommunen.
5. Kommunens folkevalgte må prioritere å øke kommunens inntekter.
6. Det må bli mer attraktivt å etablere verdiskapende arbeidsplasser her.
7. Det må bli mer attraktivt å bosette seg her.
8. Kommunen må drives effektivt.

Jeg håper RB er helt eller delvis enig i de fleste av disse påstandene. Hvis det er tilfelle bør det ha betydning for hvordan avisen dekker politiske saker, og valgkampen.

Hvis avisen er uenig i påstandene, vil det være svært interessant å vite hvorfor. Ringerike Høyre har dette som høyeste prioritet i vårt program. Det er vi alene om, og det i seg selv er en meget god grunn til å stemme Høyre ved valget.
 

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags