Forsvarlig BUP-tilbud i sommer | Psykologspesialist Bente Nilsen

– Det er organiseringen av BUP-tilbudet som er endret, ikke tilbudet i seg selv, skriver Bente Nilsen ved BUP Ringerike.

– Det er organiseringen av BUP-tilbudet som er endret, ikke tilbudet i seg selv, skriver Bente Nilsen ved BUP Ringerike. Foto:

Av

– Det er organiseringen av BUP-tilbudet som er endret, ikke tilbudet i seg selv, skriver Bente Nilsen ved BUP Ringerike i dette leserinnlegget.

DEL

MeningerI Ringerikes Blad 7. mars etterlates det et inntrykk av at barn og unge i de 11 kommunene som sokner til Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk Ringerike (BUP) står uten forsvarlig psykisk helsetilbud kommende sommer. Dette stemmer ikke. Det er organiseringen av tilbudet som er endret, ikke tilbudet i seg selv.

Avviklingen av ansattes ferie er tvert imot nå organisert i tettere tilknytning til ordinære skoleferier nettopp for å sikre tilgjengelighet av behandlere når barn og unge, og deres familier, ikke selv har ferie. I tillegg er det sikret god tilgang på tjenester fra BUPA sentralt gjennom ambulante tjenester og øyeblikkelig hjelp.

At behandlere lokaliseres på en annen poliklinikk i fellesferien står ikke til hinder for at de pasienter som ikke kan komme seg dit vil få et forsvarlig lokalt tilbud. Når det avvikles ferier i helsevesenet vil pasienter risikere at deres faste behandlere erstattes av andre. Slik har det alltid vært og vi sørger for at god informasjon sikres fra behandler til behandler ved avvikling av ferie.

Det er viktig å understreke at det er gjennomført en risiko og sårbarhetsanalyse i samarbeid med tillitsvalgte og vernetjeneste i forbindelse med den nye organiseringen av ferieavviklingen.

Analysen avdekker ingen høy risiko for våre pasienter. At dette ikke kommer fram når tillitsvalgt for FO uttaler seg i Ringerike blad er vanskelig å forstå.

Tilsvarende at avviklingen av ferie blir framstilt som å sette barn og unges psykiske helse i fare når det ikke er belegg for slike framstillinger, etterlater et inntrykk av at vi som helsepersonell ikke tar pasientenes ve og vell på alvor. Dette kjenner jeg meg ikke igjen i. Det er beklagelig dersom det skapes et inntrykk av at BUP Ringerike drives uforsvarlig. Dette kan skape unødig bekymring og engstelse hos mange familier som er avhengig av vår bistand.

LES OGSÅ:

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags