Er formannskapet påført et demokratisk problem?| Lise Bye Jøntvedt (H)

ENGASJERT: Lise Bye Jøntvedt.

ENGASJERT: Lise Bye Jøntvedt. Foto:

Av

- Det er min klare oppfordring og mitt håp at flertallet i formannskap og kommunestyre beveger seg ut av prosess og inn i vedtak om den byplanen vi mangler for å komme videre med utvikling av Hønefoss og dermed hele kommunen, skriver Høyre-politiker Lise Bye Jøntvedt i dette innlegget.  

DEL

MeningerEtter siste møte i Ringerike formannskap finner jeg grunn til å reise spørsmålet om de folkevalgte står overfor et demokratisk problem, og om det er ordfører Kjell B. Hansen som påfører problemet.

Grunnen til dette er at ordføreren virker å ville gi spesiell oppmerksomhet og taletid i formannskapet til en enkelt høringsuttalelse til byplanen. Han synes å så tvil om egen administrasjon og ansatte, som han faktisk er arbeidsgiver for.

Forfordeling av synspunkter

Ordfører Hansen har plukket ut høringsuttalelsen fra en firemannsgruppe med Jan Solgård, den nå gravlagte vesttangentens far, i spissen. Ordføreren har spesielt invitert disse til formannskapets strategikonferanse i juni.

Der får Solgårds gruppe anledning til å fremme sitt syn på Hønefoss. Ordføreren peker på disse som en særlig kvalifisert gruppe fagfolk, og spør hvorfor det ikke er tatt mer hensyn til hva akkurat disse mener i forslaget til byplan.

Det er etter mitt syn et demokratisk problem at noen forfordeles i en høringsrunde på denne måten. Jeg finner grunn til å spørre om ordføreren faktisk mener at egen stab er mindre kvalifisert til jobben med byplanen? Er den unge staben med fersk og oppdatert kunnskap dårligere kvalifisert enn den relativt tilårskomne grupperingen med gammel erfaring?

Uten plan, ingen penger

Særlig betenkelig er det at ordføreren tar til orde for å gi planleggerne mere tid med byplanen. Nye høringsrunder vil i praksis bety at sittende kommunestyre likevel ikke får vedtatt byplanen, stikk i strid med vårt eget vedtak.

Samferdselssjef i Buskerud fylkeskommune, Gro Solberg, advarte formannskapet sterkt mot utsettelse. Hun pekte på at forslaget til byplan er realistisk og nøkternt, og svarer ut kravene både i statlige og regionale føringer. Solberg understreket sterkt at Buskerud snart blir en del av Viken. Det er klart at departementet ønsker seg nye prosesser i det nye store fylket.

Vi vet ikke hva som kommer. Da gjelder det at Ringerike har utfordringene, og løsningen på utfordringene, klart uttrykt i en plan. «Vi har lenge sett at det trengs løsninger for gang- og sykkelveier i Hønefoss, men dere har ikke hatt noen plan for det», sa Gro Solberg klart og tydelig. Altså: Uten plan, ingen penger. I Viken nytter det ikke å komme diltende etter. Da havner vi langt nede på prioriteringslisten.

Lise Bye Jøntvedt

Kommunestyrerepresentant og listekandidat, Ringerike Høyre

Hvem skrubber?

Etter å ha hørt debatten i formannskapet er det, etter min vurdering, grunn til å reise spørsmålet om ordfører Hansen i det hele tatt ønsker seg en byplan. Det er også god grunn til å spørre om Hans-Petter Aasen og Ringerike Senterparti ønsker en byplan, eller vil skrubbe så godt det går.

Mitt inntrykk er at både ordføreren og Aasen nok ønsker utvikling, men de ønsker ikke forandring. Det er en vanskelig øvelse å forene de to ønskene. Så vanskelig at begge inntar en vente og se-posisjon. Da kan begge hevde at man er i prosess. For politikere kan det være behagelig å være i prosess og skyve ubehagelige avgjørelser foran seg.

Høyre ønsker byplanen nå

De politiske partiene i Ringerike er på full fart inn i valgkampen. Ringerike Høyres klare standpunkt er at forslaget til byplan må vedtas av sittende kommunestyre før valget, slik vi har vedtak om. Høyres gruppeleder Runar Johansen var helt klar på dette i Ringerikes Blad forleden. Det samme var Kirsten Orebråten, som er Arbeiderpartiets ordførerkandidat.

Det er min klare oppfordring og mitt håp at flertallet i formannskap og kommunestyre beveger seg ut av prosess og inn i vedtak om den byplanen vi mangler for å komme videre med utvikling av Hønefoss og dermed hele kommunen. 

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags