Hvor er løsningen som gavner bilistene? | Vegard Persvold (Frp)

KRYSS: Byplansjef Inger Kammerud mener en av fordelene ved å vri landkaret på brua er at man vil få mindre trafikk i dette lyskrysset. – Vi forutsetter at byplanen, når den kommer, også vil inneholde elementer som gavner trafikantene i byen vår, skriver Vegard Persvold i Frp.

KRYSS: Byplansjef Inger Kammerud mener en av fordelene ved å vri landkaret på brua er at man vil få mindre trafikk i dette lyskrysset. – Vi forutsetter at byplanen, når den kommer, også vil inneholde elementer som gavner trafikantene i byen vår, skriver Vegard Persvold i Frp. Foto:

Av

– Vi forutsetter at byplanen etter hvert vil inneholde elementer som gavner trafikantene i byen vår, sier Vegard Persvold i Ringerike Frp.

DEL

MeningerAv de forslagene som er kommet fram til nå, er det veldig lite som tar sikte på å bedre forholdene for bilistene. Siste innspill fra byplansjefen er å stenge Arnemannsveien ved å legge veien ned på Tippen:

Sitat: «Det er en utfordring hva man skal gjøre med Arnemannsveien. Det kjører mange biler på denne veien også, og ned til lyskrysset ved Samfunnshuset, men Kammerud mener den reduserte trafikken uansett vil gi området nye muligheter.»

Vi i Ringerike Frp er innforstått med at veldig mange i Ringerike er avhengig av bilen for å få hverdagen til å gå rundt, det lar seg rett og slett ikke gjøre å få barn i barnehage eller på skole, samtidig som man skal rekke arbeid osv.

LES OGSÅ: Slik vil byplansjefen binde byen bedre sammen: Lag ny avkjøring fra bybrua til Tippen 

Det er veldig mange som bor ute i distriktene i vår langstrakte kommune. Kollektivtilbudet fra disse tettstedene er meget begrenset, og spesielt på lørdager.

Dersom man ikke legger til rette for biltrafikk og ikke minst nyttetrafikk til sentrum, så vil butikkdøden fortsette. Varer må inn og ut av byen, enten det gjelder butikker, nybygging eller flytting etc.

Det går igjen utover de ansatte i disse butikkene, og ikke minst de som driver dem. Dette er tapte skatteinntekter for vår kommune.

Vi forutsetter at byplanen, når den kommer, også vil inneholde elementer som gavner trafikantene i byen vår.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags