Fjern lysreguleringen og erstatt med rundkjøringer | Bjørn Erik Sem-Jacobsen

Av

Vi må lære oss til å se på de tilreisende, ikke som bilister, men som kunder med kjøpekraft – etterlengtet kjøpekraft., skriver Bjørn Erik Sem-Jacobsen i dette innlegget.

DEL

MeningerHønefoss har i alle år vært kjent for to ting, pølser og bilkøer. Det gjelder fortsatt. Pølsene skal vi være stolt av. Køene er en skam.

Man finner neppe et sted i Norge på størrelse med Hønefoss som har trafikklys, langt mindre ni på noen få kilometers strekning. Det sier seg selv at det må bli køer med en slik reguleringsløsning.

Det er straffbart å ikke stoppe for rødt lys. Det gjelder selv om det ikke finnes trafikk av noe slag på kryssende vei. Men disse pålagte stansene representerer like fullt en gammeldags og utdatert måte å regulere kryssende trafikk på – koster penger og medfører unødvendig tomgang og utslipp og naturligvis helt unødvendig sløsing av tid.

20 minutter til Oslo

Ringerike står foran en ny tid. Med jernbanen og 20 minutter til Oslo, vil området selvfølgelig med ett være meget attraktivt som bosted for folk med arbeidsplass i Oslo. Vårt eiendomsmarked er allerede til dels preget av denne forventningen, med økende priser. Det sier seg selv at da må stedet være forberedt på den nye situasjonen, og området må fungere trafikalt.

Vi har utkast til byplan. Det er neppe mer bindende enn en vanlig reguleringsplan. Den er ikke i seg selv løsningen for Hønefoss. At Hønefoss blir attraktiv som bosted, er åpenbart.

Hønefoss skal bli noe mer

Men slike steder kalles drabantbyer – der bor folk, men det skjer ikke særlig mye mer der. Skal Hønefoss bli noe mer, må det være attraktivt å komme hit. Og for å komme hit, må det være problemfritt.

Siste dagers undersøkelse i avisen viser at butikkenes kunder viser til trafikken i byen som et ankepunkt.

Hønefoss-køen

En ting er parkering. Men noe verre er at man er så bevisst køene gjennom Hønefoss at det innvirker på besøket. Man må legge inn ekstra tid for å være sikker på å rekke ting. Og så vet vi altså ikke hvor mange besøk Hønefoss går glipp av fordi man velger bort Hønefoss, og i stedet reiser et annet sted.

Tilbudene omkring er mange. Da må vi lære oss til å se på de tilreisende, ikke som bilister, men som kunder med kjøpekraft – etterlengtet kjøpekraft. Disse lar seg ikke belære med krav om å sykle, gå eller kjøre kollektivt.

LES OGSÅ: Inger gjorde én liten endring: – Endelig kan byplanen godkjennes

Rundkjøringer

Før man kan gjøre noe som helst mer i medhold av en eventuell byplan, må trafikken flyte i Hønefoss. Og midlet er meget nær. Fjern lysreguleringen og erstatt med rundkjøringer. Man må ikke lage store rundkjøringer overalt.

Se til Hokksund, Asker, Sandvika, ja alle steder med et snev av oppgradert trafikkregulering. Da finner vi små rundkjøringer, ofte ikke større enn et kumlokk. Til og med inne på HRA’s anlegg på Trollmyra er det nå opprettet en bitte liten rundkjøring – som også regulerer trafikk med store kjøretøy.

Poenget er ikke utformingen, men innføring av vikeplikt for trafikk i rundkjøringen. Med det slipper vi å stå stille i veien uten mening, bare på grunn av et rødt lys. Ingen driftsutgifter – ingen unødvendige tomgangsutslipp.

LES OGSÅ: Axel har ingen tro på gratis parkering: – Flere biler inn i sentrum kan ikke være tingen

Farlige kryss

En meningsytrer i avisen hevder at rundkjøringer er trafikkfarlige for syklister, uten å føre vitenskapelig dekning for det, og det er selvfølgelig ikke mulig å føre. Påstanden blir derfor kun en synsing. Derimot har vi dessverre opplevd flere dødsulykker i lyskryssene i Hønefoss.

Man må gjerne framføre tanker for bilfritt sentrum. Ikke glem da, at vi allerede har bilfritt sentrum. Hønefoss by er liten.

En liten kvadratur med bypreg, og et stort omland med villastrøk. Ser man i 1990-utgaven av Gyldendals leksikon er Hønefoss definert som tettsted i Buskerud med kjøpmannsstatus fra 1852. Siden 1990 er utbygging i Hønefoss hovedsakelig skjedd i form av boligbygging. Når man snakker om kollektivtransport, må vi være bevisst denne størrelsen. Det er ikke mulig å ha busser som går hvert 10 minutt overalt her, slik som for eksempel i Oslo.

Hønefoss tjener som trafikkåre for gjennomgangstrafikk. Det bør det fortsette med. Det gir ikke mening å kjøre 13 kilometer fra «Gummikrysset» til Ringerike sykehus om Risesletta – E-16, istedenfor 3–4 kilometer gjennom Hønengata-Kongens gate. Og vi bilister–innbyggere–vil ikke kjøre mer enn høyst nødvendig. Aller helst slippe.

LES OGSÅ: Politikerne må våkne opp før det er for sent | Anne-Berit Haugen Rijken

Samfunnsansvar

Statens vegvesen har nedfelt sitt samfunnsansvar. Av dette framgår at de skal «arbeide for et sikkert, miljøvennlig og effektivt transportsystem», videre «utrede behovet for tiltak på riks- og fylkesveinettet».

Det må være artig for veivesenet å kunne brette opp ermene og utrette enkle endringer som gir høy effekt til en liten kostnad. Det ble brukt en million kroner til å male sykkelfelt røde, så det finnes midler. Vi kan i alle fall konstatere at dagens trafikkløsninger i Hønefoss må vurderes til strykkarakter.

LES OGSÅ: Blinklys er viktig veiledning

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags