Audun Bakkerud: Nye Ringerike videregående – et signalbygg i sentrum?

DEN BESTE LØSNINGEN: – Alternativ 1 må vinne fram fordi det best dekker skolens behov og fordi det estetisk er å foretrekke, skriver Audun Bakkerud i et leserinnlegg om utbyggingen av Ringerike videregående skole.

DEN BESTE LØSNINGEN: – Alternativ 1 må vinne fram fordi det best dekker skolens behov og fordi det estetisk er å foretrekke, skriver Audun Bakkerud i et leserinnlegg om utbyggingen av Ringerike videregående skole. Foto:

La nye Ringerike videregående skole gå i spissen for regional utvikling. Velg alternativ 1 som gir den beste skolen, skriver Audun Bakkerud i dette leserinnlegget.

DEL

LeserinnleggI fjor ble det vedtatt at nybygg og ombygging av Ringerike videregående skole skulle få topp-prioritet i fylkeskommunen, og foreløpige bevilgningsrammer ble vedtatt. Prosjektet ble berammet med byggestart 2018, og ferdigstillelse til januar 2020.

Endelig skal den tradisjonsrike skolen, som huser cirka 700 av regionens elever og tilbyr fire utdanningsprogrammer, kunne drive skole i et tidsriktig skolebygg, med nye og etterlengtede utviklingsmuligheter, både for faglige læringsprosesser, elevenes personlig vekst og som arena for et levende skolesamfunn!

For kort tid siden slo Ringerikes Blad opp oppdaterte nyheter om prosjektet, både gjennom oppslag med rektor Kaia Erlandsen og gjennom å dekke et utspill fra ordfører Kjell B. Hansen om saken. Ordføreren syntes å oppfatte det nye bygget som en svært dårlig løsning for bysentrum.

Som aktører på Ringerike videregående skole synes vi det er viktig å balansere dette utspillet.

Audun Bakkerud

Hønefoss

Presisering:

Det presiseres at Bakkerud representerer de ansatte i byggeprosjektets byggekomité. Bakkerud er også arbeidsplasstillitsvalgt for Utdanningsforbundet. Innlegget er skrevet på vegne av alle tillitsvalgte ved skolen, og alle fagforeninger har gitt sin tilslutning til innholdet.

Utdanningsforbundet representerer majoriteten av de ansatte. De andre organisasjonene er Skolenes landsforbund, Norsk lektorlag, Musikernes fellesorganisasjon og Delta.

Velg alternativ 1

For det første: Det foreligger to alternativer, sortert etter pris, men med store forskjeller i estetisk uttrykk, reell behovsdekning og som planløsning.

Det som alle på Ringerike vgs. oppfatter som svært viktig, er at alternativ 1 (som Norconsults prosjekt-konsulenter anbefaler, både fordi det best dekker skolens behov og fordi det estetisk er å foretrekke) vinner fram.

Alternativ 2 er mangelfull løsning for skolen, men er også et problematisk bygg fordi det dekker nesten hele fasaden på det fredede gamlebygget, et signaturbygg i sentrum. Hvis Hanssen reagerer sterkt på alternativ 1, så vil han eksplodere når han ser alternativet.

Relativt sett er alternativ 1 et ganske lekkert forsøk på å kombinere plassutnyttelse, oppgradering og nybygg. Den eldste fasaden vil sannsynligvis bli mer synlig enn den er nå. Det vil ivaretas nettopp som en verneverdig signatur i bybildet, sett fra Kongens gate. Deler av fasaden samt tårnbygg vil også komme til syne fra nord, i en luftig «luke» mellom gammelt bygg og nybygg, sammenvevd mot Stangs gate.

Og ikke minst: det vil være en stilig, åpen plass der den eldste gymsalen nå står, med lysgrop inn mot de laveste bruksarealer i nybygget – et åpent uterom som snarere enn å ødelegge, kan sies å tilføre sentrum noe nytt, og som samtidig åpner innsyn til fredet fasade i bakgrunnen av plassen.

LES OGSÅ: Frykter for musikklinja hvis nyskolen ikke får flerbrukssal

En «redningsplanke»

For det andre: Det som nå foreligger er det beste alternativet som er tegnet inn mot dette prosjektet i forhold til bybilde og nybyggets ytre. Historikken ligger i saksprosessen, hvor Ringerike kommune har deltatt og kommentert etter vanlige retningslinjer underveis. Den såkalte «mulighetsskissen» fra 2014, som byggeprosjektet siden har forholdt seg til som bindende (selv om den skissen aldri ble utredet realistisk verken i forhold til reelt behov, bygningsmassens materielle tilstand, eller krav til medvirkning i prosessen).

Denne skissen har likevel ligget til grunn for kommunens krav og tilføyelser, og ditto pålegg fra Vegvesenet. I denne skissen ble den fredede fasaden beholdt fysisk, men fullstendig gjemt bort bak et massivt nybygg. Kommentarer på dette har meg bekjent ikke vært presentert fra kommunens side i løpet av disse fire årene – men det har kommet påkrav om å flytte nybygget inn fra veier og fortau. Ta en titt på mulighetsskissen fra 2014, ordfører! Den skissen som nå foreligger som alternativ 1 er sånn sett en «redningsplanke» for signaturbygget fra 1890-åra, og som viktig element i bybildet!

LES OGSÅ: – Dette er kun skissestadium, fasader er på ingen måte bestemt

For det tredje: alternativet til et større bygg der nåværende gymsal ligger mot Kongens gate, ville måtte være å gjøre noe i «borggården» – som en ombygging rundt og i indre park (mot Storgata), i U’en mellom urgammel fløy, gamle nordfløy, og litt mindre gamle sørfløy. Mange har sett for seg at det kunne bli en tøff løsning, og samtidig med ny mulighet for et helt åpent rom møt øst, foran det gamle byggets fasade. Her har imidlertid også Ringerike kommune meg bekjent satt klare begrensninger, og det har aldri blitt trukket inn som et realistisk alternativ i prosessen, på tross av at flere har påpekt et mulig potensial i en slik løsning. Mange har også påpekt at en helt ny nordfløy, i stedet for nåværende plan for oppgradering av den gamle, ville kunne gitt større og mer tidsriktig bruksareal mot vest.

Det foreliggende alternativ 1 er med andre ord det absolutt beste, og Norconsults konsulenter har bidratt til at BFK Eiendom pr. i dag har et mye lekrere prosjekt på gang nå, enn det som har virket nødvendig (og uheldig) tidligere i prosessen.

Må ikke bremse opp

For Ringerike videregående skole og for lokalsamfunnets kommende skoletilbud tror vi det er svært viktig at prosjektet ikke bremses unødig opp, men følger den berammede tidsplan, for derigjennom å ha et nytt skolebygg klart 2020 – parallelt med fusjonen for Viken-regionen. Det kan være av stor betydning at Ringeriksregionen har lagt en plattform for et fullverdig og mangfoldig skoletilbud nord for Tyrifjorden FØR fusjonen iverksettes. Hvis dette ikke skjer er det svært uvisst hvordan regionstilbudet rundt Ringerike vil bli betraktet innenfor en større region.

Etter å ha ventet i 20 år på lokaler egnet til musikk, dans og drama, er det på høy tid at dette tilgodeses, og prioriteres inn i nye Ringerike vgs. I jubileumsåret er det på sin plass!

Innsigelser kommer og kan komme, i retning av at det er råflott med egen konsertsal. I alternativ 1 er det tegnet inn et lekkert areal for å dekke dette behovet. Det er viktig at dette prioriteres høyt, og at bevilgninger tar høyde for dette!

Flerbruksarena

Hvorfor? Fordi det som er tenkt og tegnet inn er, og bør kalles ved sitt rette navn: «kultursal»! Det er en «flerbruksarena», som ja; kan brukes til konserter, men som også dekker behov for fast undervisning til musikklinja (der også dans er et fag), men som forhåpentligvis utvides til også å innbefatte tilbud om dans/drama-klasser fra høsten 2020.

I tillegg dekker den en rekke behov for resten av skolens virksomhet (som til nå har måttet droppes, eller fører til årlige store leieutgifter rundt i byen), ved alternative dager som internasjonal dag, til samlinger av hele kull, til filmvisninger og foreldremøter, til åpninger og avslutninger, og til samlede personalmøter og konferanser. Den kulturelle skolesekken ville endelig kunne komme med alle sine tilbud, der de nå til tider må reservere seg, fordi vi ikke kan ta dem imot.

Men også vil dette utgjøre et glimrende flerbrukstilbud mot andre aktører i lokalsamfunnet! Rett ved busstoppet i sentrum: Muligheter for øvelser, samlinger, forestillinger, møter og konserter for en rekke kulturaktiviteter – og muligheter for eksempel for oppsetninger fra Riksteatret.

Et startskudd for utvikling

Det vil derfor være veldig formålstjenlig og gledelig om lokale aktører, i politiske miljøer, organisasjonsliv og kulturliv, påvirker der de kan! At det legges trykk på saken, for å få gjennom økte bevilgningsrammer for en framtidsrettet skole, og for å få en beslutning som sikrer alternativ 1 (både skolemessig, flerbruksmessig lokalt og estetisk sett best av foreliggende løsninger).

Send signalet høyt og tydelig i alle fora: Vi vil at prosjekt Nye Ringerike videregående skole setter startskudd for regional utvikling fra 2020!

Og så sier vi igjen som i 2016: med Ringerike tuller’u ikke!

LES OGSÅ:

Høyre-duo: Har noen spurt hva byen mener?

Kenneth S. Bekkemoen: Skolen har hatt en musikklinje i snart 20 år uten eget konsertlokale

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags