Ringerike utvikling er en av våre absolutt fremste framsnakkere av Ringeriksregionen - og det langt utenfor kommunegrensene, ja, til og med utenfor landegrensene. Nå fortjener de selv å bli framsnakket.

Ringerike utvikling har vært, er og bør også i fremtiden få fortsette å være, en kreativ og dynamisk organisasjon med resultatorientert engasjement og stor gjennomføringsevne. Med varslede budsjettkutt, kan kraften i dette viktige kompetansemiljøet forsvinne.

Jeg vil for ordens skyld gjøre oppmerksom på at jeg i løpet av det siste året har utført en rekke frilansoppdrag for Ringerike utvikling.

Trude B. Hauge

Urbant landliv

 

Det er et samarbeid som jeg utelukkende ser på som en fordel og intet hinder i min vurdering av denne aktuelle saken, ettersom at jeg i denne tiden har lært både selskapet så vel som menneskene bak godt å kjenne - og ikke minst sett hva de med høy måloppnåelse har fått utrettet.

Mitt hjerte brenner for en samlet Ringeriksregion - det samme vet jeg at også gjelder for Ringerike utvikling.

BAKGRUNN:

Saken er ...

Ringerike utvikling AS ble stiftet i 2010 og eies av Hole, Ringerike og Jevnaker kommuner samt Høgskolen i Sørøst-Norge.

De har i dag fire faste ansatte; Jørgen Moe, daglig leder, Tone Reneflot Thoresen, administrasjonssjef, Pelle Gangeskar, næringsutviklingssjef og Claus Frølund, markeds- og næringsanalytiker. Ringerike utvikling skal være et av eiernes strategiske verktøy for å nå mål som er satt for Ringeriksregionen, og rapporterer selskapet fortløpende tilbake til sine eiere.

Forrige uke varslet imidlertid flertallspartiene i Ringerike kommune, svært brått og uventet, et kutt i den årlige budsjettstøtten til Ringerike utvikling på hele to millioner kroner.

Disse politikerne ønsker i stedet at de to millionene skal brukes til å etablere en egen strategi- og utviklingsavdeling i Ringerike kommune. Det mener jeg bestemt vil være ensbetydende med å reversere en allerede langt kommet utviklingsprosess.

Kutt i denne størrelsesorden, som utgjør over halvparten av dagens støtte på 3,6 millioner kroner, er svært dramatisk. Samtidig kan man heller ikke se bort fra at de andre eierne nå vil følge etter med tilsvarende kutt. Resultatet vil med stor sannsynlighet bety kroken på døra for en av regionens største patrioter og mest kreative og framoverlente selgere.

Vi må få ting til å skje ...

Man kan forstå at flertallspartiene ønsker en utvidet innsikt i kommunens næringsutvikling. Men kanskje de da heller bør se på nye samarbeidsmodeller mellom kommunen og Ringerike utvikling. En mulig løsning vil kunne være å ansette en strategileder i kommunen, som kan koordineres med den velfungerende næringslivsutviklingsavdelingen som kommunen allerede er en eier av, og får løpende rapportering fra.

Så vidt meg bekjent, har kommunen liten eller ingen erfaring med næringsutvikling og håndtering av henvendelser fra større nasjonale og internasjonale selskaper som er potensielle etablerere i regionen. Det har Ringerike utvikling!

En omstillingsprosess slik kommunen nå har varslet, vil, i tillegg til åpenbart å svekke samarbeidet med Ringerikes nabokommuner, naturlig nok bli tidkrevende. Ikke minst med å rekruttere nødvendig kompetanse. Ordfører Kjell B. Hansen uttrykte et ønske om å ha begge hendene på rattet. I dette tilfellet, er jeg redd at det samtidig vil medføre at høyrefoten vil skifte plass fra gass til brems. Og ja, Kirsten Orebråten, dere må få ting til å skje. Men det må skje i riktig retning - ikke ved å reversere et allerede langt kommet og vellykket arbeid.

Samlet kraft

I en rapport utarbeidet av Høyskolen i Sørøst-Norge som ble publisert i 2016, fremgår en realistisk målsetning i befolkningsveksten i Ringeriksregionen fra dagens 43 000 innbyggere til 83 000 i 2045 som følge av Ringeriksbanen og ny E16. Altså en fordobling av innbyggertallet, med bygging av 16.000 til 20.000 nye boliger. Parallelt med dette, er det identifisert et realistisk potensiale for 8.000-10.000 nye arbeidsplasser.

Men - dette er kun et potensiale - dette er arbeidsplasser som må skapes, og de må skapes av nye aktører, ikke av de allerede etablerte næringslivsaktører i regionen.

Dette betyr at Ringeriksregionen aktivt må selge seg inn, både hos potensielle tilflyttere og nye næringsaktører. Jeg kan ikke se annet enn at dette best gjøres med samlet kraft, og da befinner vi oss jo nettopp i kjernen av Ringerike utvikling.

Med høy kompetanse og bredt opparbeidet kontaktnett, har de klart å oppnå oppmerksomhet og få blikket vendt mot de utallige muligheter som Ringeriksregionen kan tilby og ikke minst tilrettelegge for i nær framtid.

Ringeriksregionens store styrke, har hele tiden vært kompetanse, gjennomføringskraft og evnen til å snu seg raskt rundt og levere - Finn Christian Aamodt, Invest in Norway.

Handlekraftig region

Følgende aktiviteter ville med stor sannsynlighet ikke blitt gjennomført uten Ringerike utvikling. Felles for de alle, er at de danner et bilde av en framoverlent og handlekraftig region i utvikling:

• Innspilling av underholdningensprogrammet «Handlingens Menn» i den gamle kraftstasjonen ved bybrua. Dette er program som sendes i beste sendetid på NRK på årets åtte siste lørdager.

LES MER:

• 2. august i år, hadde NRK-satsingen Sommertoget stopp på Hønefoss stasjon med direktesending samme kveld. Lokale artister og et variert utvalg av det lokale næringslivet sørget for at perrongene rundt Hønefoss stasjon gjennom hele dagen var fylt til trengsel.

 

• Da den anerkjente kokken Andreas Viestad spilte inn nye episoder av matprogrammet «En bit av Norge» som ble sendt på TV2 fra flere destinasjoner i Ringeriksregionen. Resultatet ble en enestående estetisk presentasjon av mangfoldet som hele Ringeriksregionen har å by på.

LES OGSÅ:

• Emigrateme.com var en idé Ringerike utvikling kom opp med etter at Donald Trump vant presidentvalget i USA. Det noe uortodokse innfallet utviklet seg raskt til å bli et PR-stunt, som ble fanget opp av riksdekkende nyhetssendinger. Emigrateme.com resulterte i mer enn titusen treff og nærmere tusen seriøse henvendelser fra emigreringsklare Trump-motsandere. Informasjonsavdelingen i Ringerike kommune og Catch reklamebyrå ble etter hvert med i prosjektet.

LES MER: Misfornøyde amerikanere: – Flytt til Ringerike!

• Invest in Norway er Innovasjon Norges avdeling som jobber med å kartlegge industrimuligheter for utenlandske investorer til Norge. De har nå for alvor vendt blikket mot Ringeriksregionen, en effekt oppnådd gjennom ustoppelig pågangsmot og iherdig salgs- og markedsinnsats fra nettopp Ringerike utvikling.

Suksessfaktoren for prosjektet Ringeriksbanen og E16 har hele veien vært det solide og tette samarbeidet mellom alle de involverte parter.

Prosessen har vært preget av bred enighet mellom regionens tre kommuner og lokalt næringslivet i de store og essensielle beslutningene.

Min frykt nå, er at både tillitsforholdet og det gode samarbeidsklimaet har fått seg et skudd for baugen etter Ringerike kommunes noe overraskende forslag til kutt i sentrale samarbeidsprosjekter.

Hvordan vil dette komme til å påvirke det videre politiske samarbeide på tvers av kommunegrensene i regionen? Vel, det gjenstår det å se - men at dette er en bekymringsfull utvikling er det ikke tvil om.

Forblir et forslag

Vi får nå bare håpe at «varselskuddene» fra våre samarbeidskommuner samt fylkeskommunen, sammen med uttalelser i budsjetthøringen, vil resultere i at forslaget til varslede kutt til Ringerike utvikling forblir nettopp det – et forslag!

Sammen blir vi best!

LES OGSÅ DISSE INNLEGGENE I DEBATTEN: