Vi trenger Ringerike Utvikling

Artikkelen er over 4 år gammel

Hvis Hole kommune skulle si nei til alle økte bevilgninger, og trekke oss ut av framtidsrettede samarbeid som RU, vil vi tape mer enn vi vinner, skriver KrF-politiker Hege Irene Fossum i dette innlegget,

DEL

LeserbrevEva Bekkelund Eriksen tar til ordet for at Hole kommune bør ut av Ringerike Utvikling (RU), og begrunner det bl.a. med dårlig økonomi i kommunen, manglende resultater fra RUs arbeid for Hole kommunene, hun viser til svekket eldreomsorg, og mener vi skal jobbe med næringsutvikling i andre fora og i egen regi.

I tillegg ser det ut til at Eriksen tror at Holes andel av pengestøtten til RU bare bidrar til å promotere visjoner for Ringerike kommune.

LES INNLEGGET HER: Eva Bekkelund-Eriksen: Hole bør ut av Ringerike Utvikling

Eriksen ser ut til å se bort i fra flere vesentlige punkt:

1. RUs virksomhet er under endring, gjennom ny eierstrategi og nye klare forventninger gitt høsten 2015, etter krav fra Hole kommune og de andre eierne. RU er fortsatt forpliktet til å fremme vekst i alle de tre kommunene, og deres innsats, mål og strategier er endret for å styrke dette arbeidet. Innsatsen spisses mot næringsetableringer og befolkningsvekst.

2. Hole kommune har ikke en egen næringsavdeling eller noen som bare jobber innenfor det området (det har heller ikke de to nabokommunene). Hvis Hole kommune skal kunne gjennomføre det Eriksen fremmer i sitt leserinnlegg, må Hole kommunens administrasjon styrkes med langt flere midler enn de ekstra 600 000 som kommunestyret har bevilget for 2017, totalt 900 000 til RU. Hole kommune har i dag verken økonomiske ressurser eller kapasitet i administrasjonen til å drive utstrakt næringsutvikling i egen regi. RU er derfor et viktig verktøy fot at vi skal nå våre mål.

3. Hole kommunen vedtok å øke støtten til RU kun for 2017, ikke 2017-2019 slik det var foreslått. Årsaken til det er todelt: Hole kommunes økonomi, og behovet for å se konkrete resultater for vår egen kommune før vi vurderer å videreføre det økte støttebeløpet etter 2017.

Å satse på Ringerike Utvikling er en investering for framtiden.

Ny vei og bane gir forsterket tro på at Hole kommune kan bestå som egen kommune også i framtiden, og at vi kan oppleve vekst og utvikling gjennom målrettet næringsutvikling og befolkningsutvikling.

Hvis Hole kommune skulle si nei til alle økte bevilgninger, og trekke oss ut av framtidsrettede samarbeid som RU, vil vi tape mer enn vi vinner.

Å satse på Ringerike Utvikling er en investering for framtiden.

Nettopp i den situasjonen Hole kommune er i, må vi legge til rette for framtiden, og da kan vi ikke si fra oss de mulighetene som samarbeid på tvers av kommunegrensene gir oss.

Både Ringerike Utvikling, Ringeriksrådet og et felles plankontor er viktige virkemidler for at vi skal lykkes med vekst og utvikling av egen kommune i årene som kommer.

En av forutsetningene for at Hole KrF sa nei til kommunesammenslåing, var at vi må videreføre interkommunalt og regionalt samarbeid for å styrke våre egne utviklingsmuligheter, styrke vår rolle i regionen, og få mulighet til å påvirke Ringeriksregionens utvikling og posisjon.

Kommunen må satse på framtiden gjennom bl.a. befolkningsvekst, næringsetablering og regionalt samarbeid - for å være sterk nok til å yte gode tjenestetilbud for innbyggerne også i framtiden.

LES OGSÅ:

Hege Irene Fossum

Kommunestyrerepresentant for KrF

Følg på: Facebook

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags