25. november markerer De forente nasjoner den internasjonale dagen for avskaffelse av vold mot kvinner.

7 av 10 kvinner verden over vil i løpet av livet oppleve vold. Soroptimister verden over støtter FN i dette arbeidet.

Et globalt problem

Dagen har vært markert hvert år siden 1999 og retter søkelyset mot vold mot kvinner som et globalt problem og som finner sted i alle samfunn og kulturer – uansett etnisk opprinnelse, sosial bakgrunn eller status – i krig som i fred.

Over 600 millioner kvinner bor i land hvor vold i hjemmet ikke er forbudt.

Vold mot kvinner er aldri noen privatsak, men et samfunnsproblem som rammer millioner av kvinner og setter utvikling av alle samfunn tilbake.

80.000 medlemmer

Soroptimist international omfatter cirka 80.000 yrkeskvinner i 132 land som arbeider i prosjekter for å utdanne og bemyndige kvinner og jenter.

Norge har cirka 1850 soroptimister i 63 klubber over hele landet. Ringerike soroptimistklubb er den største klubben i landet med sine 44 medlemmer.

I perioden 2015-2019 jobber soroptimistene globalt for å bedre kvinners og jenters liv og status blant annet gjennom utdanning, styrking av kvinners økonomiske stilling og å bekjempe vold mot kvinner.

Vi ønsker spesielt å fokusere på kvinners rett til et liv i frihet, fritatt fra vold og undertrykkelse.

Målene er tuftet på FNs tusenårsmål og setter søkelys på noen av de viktigste utfordringer i samfunnet vårt, for å bedre kvinners og jenters rettigheter, muligheter, livsvilkår og menneskeverd.

I alle samfunn

Vold mot kvinner foregår både i fattige så vel som i rike land.

Også kidnapping, barneekteskap, menneskehandel og omskjæring blir i denne sammenhengen definert som vold.

Hvert år blir mellom 500.000 og to millioner kvinner offer for menneskehandel.

50 prosent av alle seksuelle overgrep mot kvinner er mot jenter under 16 år.

Lokale tiltak

Ringerike Soroptimistklubb støtter opp om Norgesunionens globale prosjekter.

Klubben har også eget utdanningsprosjekt.

Andre prosjekt er direkte integreringstiltak for bosatte innvandrerkvinner i Ringerike, som engasjeres i samvær med norske kvinner.

Vårt største prosjekt «AKTIV SOROPTIMIST», aktiviserer kvinner og barn på Hvalsmoen transittmottak. Her engasjeres flyktningkvinner med aktiviteter og samvær med norske kvinner. For mange er dette deres første møte med «det offentlige rom», der likeverd er grunnlaget.

Integrering i praksis, styrker kvinnenes rolle i samfunnet.