Ringerike Senior Høyre: Alminnelig folkeskikk

Av
Artikkelen er over 2 år gammel
DEL

LeserinnleggAlminnelig folkeskikk går ikke ut på dato. I Ringerike Senior Høyre (SH) har vi stor tro på at de aller, aller fleste vet hva alminnelig folkeskikk er. Det er imidlertid ikke alle som utøver sine kunnskaper, for å si det sånn.

Fraværende respekt

Da Ringerike SH hadde sitt siste møte før jul pågikk budsjettdebatten i Stortinget. For de som fulgte med på de forskjellige innleggene var det ikke vanskelig å høre at noe av folkeskikken ikke fulgte med helt opp på talerstolen. Ikke minst var det tydelig fra enkelte opposisjonspolitikere.

Ikke bare ble politikken diskutert, men også motpartens motiver. Respekten for motpartens argumenter og motiver syntes å være ganske fraværende.

Hvordan kan vi forvente at dagens ungdom skal «oppføre seg» på sosiale medier når våre fremste folkevalgte på Stortinget ikke gjør det?

Arild Hiim (leder) og Lise Bye Jøntvedt

Ringerike Senior Høyre

Ringeriksskolens forventninger

Ofte er det skolen som pålegges ansvaret for å gi elevene det som kanskje aller mest er foreldrenes ansvar.

Ringerike SH er svært fornøyd med Ringerike kommunes målsetting som kan leses i dokumentet «Sammen skaper vi Ringeriksskolen.» Utviklingsmål for grunnskolen i Ringerike 2017-2021.

Her går det fram hva elever og foreldre kan forvente av Ringeriksskolen. Men ikke minst går det tydelig fram hva Ringeriksskolen forventer av elever og foreldre.

Forventninger til elevene

Elevene forventes å ha læringsfokus, vise respekt overfor medelever og medarbeidere, at de skal støtte og hjelpe hverandre og gjøre hverandre gode, skolen forventer at elevene møter presis, godt forberedt og opplagte, og at de kjenner og følger skolens ordensregler.

Til foreldrene: Ringeriksskolen forventer at foreldrene på sin side er engasjerte og deltar på foreldremøter og i utviklingssamtaler, at de følger opp sitt barn og er en ressurs for barnets skolegang, sørger for at barnet møter presis, er godt forberedt og opplagt.

Skolen forventer videre at foreldrene gir barnet støtte og bidrar til positive holdninger til skolen, at foreldrene viser respekt for andre og er gode forbilder, at foreldrene er lojale mot skolens mål og regler, og deltar på brukerundersøkelser.

… og til alle oss andre:

Når det gjelder alle oss som ikke har barn i skolen, så har Ringeriksskolen også forventninger til oss: Innbyggerne i Ringerike forventes å snakke positivt om skolen, og næringsliv og bedrifter forventes å være åpne for samarbeid med skolen.

Når dette er sagt inneholder dokumentet «Sammen skaper vi Ringeriksskolen» selvfølgelig en rekke krav og forventninger også til den enkelte lærer, andre medarbeidere, rektorer og den enkelte skole på Ringerike.

Målet er at grunnskolen i Ringerike skal sikre elevene en helhetlig opplæring fra 1. til 10. trinn, som blir tilrettelagt i et raust og støttende læringsmiljø der de opplever mestring og utvikling både faglig og sosialt. Hele dokumentet kan leses på ringerike.kommune.no. Skriv Sammen skaper vi Ringeriksskolen i søkefeltet.
 

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags