Ringerike Senior Høyre: Byens trafikksystem er viktigst

Ringerike Senior Høyre mener at byutviklingen ikke kommer videre før en trafikkkløsning er valgt.

Ringerike Senior Høyre mener at byutviklingen ikke kommer videre før en trafikkkløsning er valgt. Foto:

Artikkelen er over 1 år gammel

– En god trafikkløsning er helt avgjørende for byens videre utvikling og attraktivitet, skriver Ringerike Senior Høyre i dette leserinnlegget.

DEL

LeserinnleggHvor skal trafikken gjennom Hønefoss gå? Byplanen og byutviklingen i Hønefoss kommer ikke videre før avgjørelsen om trafikken er tatt. Og det er Ringerike kommunes ansvar.

Ringerike Senior Høyres medlemmer er spesielt opptatt av denne problemstillingen. En god trafikkløsning er helt avgjørende for byens videre utvikling og attraktivitet.

Ringerike kommune ønsker å tiltrekke seg nye innbyggere, og da er en trivelig by tilrettelagt for mennesker et suksesskriterium. En ny vei vest i byen synes å være nødvendig for å få det til.

Ringerike Senior Høyre

Arild Hiim (leder) og Lise Bye Jøntvedt

Hvem vil flytte?

Dette var diskusjonsgrunnlaget da seniorene møttes siste onsdag i januar for å diskutere byutvikling. Det er alltid vanskelig å spå om fremtiden. Hvordan ønsker enslige og familier å bo om fem eller ti år? Hva ønsker de som flytter fra Oslo og til oss?

Svaret ligger antagelig nærmere «både og» enn «enten eller». Mange vil ønske seg en landlig tilværelse, med enebolig og utsikt. Seniorene mener det er et problem i Ringerike i dag at det ikke finnes frittliggende tomter der kjøperen selv kan velge hustype. All utbygging foregår praktisk talt i store utbyggeres regi på felt med flere like hus.

LES OGSÅ: Jan Solgård: Visjoner og mål for byutviklingen skal fastlegges av politikerne, ikke av utbyggerne

Begge deler

Vi kan imidlertid ikke se bort fra det som er en hovedtrend i våre dager, nemlig at unge mennesker ønsker å bo sentrumsnært med alt det byen tilbyr av kultur, butikker og møteplasser. Ringerike kommune må legge til rette for «ja takk, begge deler».

Ringeriksbanen og ny E16 er en gavepakke Ringerike må gripe med begge hender. Vi må være offensive når det gjelder bolig- og tomtetilbud. Kommunen må være like offensiv når det gjelder næringsutvikling og etablering av nye arbeidsplasser. Ingen ønsker at Hønefoss skal bli en soveby.

LES OGSÅ: Per Stamnes: Hovedtrafikkløsninger må velges først

Små utfordringer

Ringerike Senior Høyre er altså opptatt av de store utviklingstrekkene, men også, og ikke minst, de små utfordringene dagliglivet byr på i kommunen. Manglende og dårlig bussforbindelse i mange områder tvinger folk til å bruke privatbilen, eksempelvis de som bor i Åsa.

Skal Ringerike lykkes med både å utvikle bygdene og få ned privatbilismen, ja da må det satses mye mer på offentlig kommunikasjon.

Det kan også være en utfordring for eldre, med og uten rullator, å komme seg over lyskryssene i byen på grønn mann. Det er tydelig at bilen har høyere prioritet enn fotgjengere og syklister. Det er en pyramide som må snus i den nye byplanen.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags