Jon Ovrum: Barnefamilier vil ikke bo i 12. etasje

HØYHUS: Nytt bygg planlagt i Hønefoss, på den gamle Ford-tomten. Illustrasjon: Kritt Arkitekter

HØYHUS: Nytt bygg planlagt i Hønefoss, på den gamle Ford-tomten. Illustrasjon: Kritt Arkitekter

Artikkelen er over 3 år gammel

– Byen vår vil aldri bli en svingende, urban og monden storby bare fordi man får et høybygg eller to, skriver Jon Ovrum (Rødt).

DEL

Leserinnlegg Vi har det siste året hatt et par debatter, i Ringerikes Blad, om hvordan byen skal se ut. I den sammenhengen ønsker Ringerike Rødt å ha et ord med i laget.

Gammelt og nytt

Vi mener atdet er lett å trå feil når man ønsker å bygge nytt i en by som Hønefoss. Det er to overordna prinsipp som bør gjelde. På den ene sida må vi, så langt som mulig, ta med oss det som har prega byen og hønefossingene. På den andre sida må vi fornye oss, vi kan ikke bli en «forsteina skog».

Fornyinga av den gamle fabrikken i Arnemannsveien er et eksempel på holdninga vi mener må prege fornying. Den gamle fasaden er tatt vare på, med noen små endringer. Glassveggen i den øverste etasjen og tårnet er flotte og nye, men de er plussa på med en nennsom hånd. Hovedpreget er fremdeles den gamle fabrikken. Bra!

Denne holdninga bør ikke bare gjelde for enkeltbygg, men også for forholdet mellom nye bygg og stedet de skal plasseres. Derfor er vi sterkt imot forslaget om 23 etasjer på Byporttomta og 14 på Øya.

En levende småby

For det første kræsjer slike høyder med småbypreget Hønefoss har. Byen vår vil aldri bli en svingende, urban og monden storby bare fordi man får et høybygg eller to. Det vil jo bare se ut som en dårlig kopi av Manhatten Skyline. Livet i byen vil være det samme som før. Så lenge vi har en liten, men likevel levende by, vil det pulserende storbylivet bare være en fjern drøm. Ønsker hønefossinger å oppleve storbyens tilbud, drar de til Oslo. Det kommer jo bare til å bli enda lettere med raskere kommunikasjoner.

For det andre vil de fleste som kommer til å flytte hit, være barnefamilier, og de vil ikke bo i 12. etasje i en blokk. De vil bo i de mer tradisjonelle boligstrøka i Hønefoss. Der har de hage, og ungene har direkte tilgang til leikeplasser. Innflytting vil m.a.o. heller ikke være noe argument for å bygge høyhus.

Dessuten er argumenta til arkitektene, som har uttalt seg, verd å lytte til. De har lært å se hus, og de har kunnskaper basert på mange års internasjonal forsking rundt by, byvekst og trivsel. For eksempel er poenget til arkitekten Knut Ridderhus om vinkelen tårnet ved byporten var avbilda i, viktig. I det virkelige livet vil folk bare se tårnet fra bakken, og da ga dette presentasjonsbildet bare et falsk inntrykk.

Vi må ikke la oss lure av tanken om alt nytt er bra, bare fordi det er nytt, tilsynelatende moderne og ser lekkert ut. Luftslott er like lite holdbare som luftboller er matnyttige.

Derfor må:

1. Kommunen har et ansvar for utforming av byen, både m.h.t. arkitektur og byplaner. Økonomiske interesser skal ikke bestemme aleine.

2. Utforminga av byen bør bevare småbypreget som et overordna prinsipp.

3. Hovedregelen skal være at nybygg maks skal ha en høyde på 4-5 etasjer, som nå. Høyden på nye bygninger, i etablerte boligstrøk, bør vurderes etter omgivelsene.

4. Elva og fossen skal tas vare på og skal være tilgjengelig for alle.

Ta vare på småbypreget, forny byen, men vær varsom.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken