Siden tidlig på nyåret 2009 har Ringerike kommune vært i Register om betinget godkjenning og kontroll (Robek). Hovedgrunnen til at kommunen havnet i denne «svartelista» var mangelfull kontroll med utgiftssiden og ikke minst dårlig økonomistyring over lang tid, men spesielt i perioden 1999-2007.

I disse to kommunestyreperiodene styrte en flertallskonstellasjon med Ap, Sp, SV og Rødt (nå Solidaritetslista). Det er disse politiske partiene som må bære hovedansvaret for at kommunen havnet i et økonomisk uføre med et underskudd på ca. 125 millioner i 2009. Ap må bære et spesielt ansvar, fordi partiet har vært desidert størst, men også hatt ordføreren i over 50 år.

Etter kommunevalget i 2007 forsto ordførerpartiet at det trengte andre samarbeidspartier for «å bli holdt i ørene» og få orden på kommuneøkonomien. Partiet valgte derfor å inngå en samarbeidsavtale med Venstre, KrF og Høyre. Det har resultert i at robekgjelden ved årsskiftet 2014/15 er nede i er par millioner.

Det har vært en formidabel økonomisk snuoperasjon, som neppe hadde vært mulig med de forannevnte samarbeidspartiene (Ap, Sp, SV og Rødt) Det er verdt å merke seg for den enkelte Ringeriksborger at det første partiet Ap henvendte seg til etter kommunevalget i 2007 for få til en ny og bedre samarbeidskonstellasjon omkring kommuneøkonomien var Venstre. Vi tar det som en honnør og et kompliment for at vi blir sett på som et ansvarlig, løsningsorientert og samarbeidsvillig politisk parti på lokalplanet.

Innsparingene som er foretatt siden 2009 har vært formidable, men også «smertefulle» for både innbyggere og kommuneansatte. Det har imidlertid vært helt nødvendig for å oppnå økonomisk handlefrihet i overskuelig fremtid. De kommuneansatte fortjener all mulig honnør og ros for å ha bidratt positivt til denne vanskelige omstillingen.

Ringerike kommune har nå vært i Robek i snart sju år, og vi trenger sårt å bli «herre i eget hus». Det er både interne investorer i ringerikssamfunnet, men trolig også fremtidige eksterne opptatt av.

Vi står overfor store omstillinger med Ringeriksbanen (spesielt), men også forbedret E16 i løpet av en tiårsperiode. Det vil utvilsomt resultere i mer næringsvirksomhet med nye arbeidsplasser, langt flere nye innbyggere og bedre skatteinntekter i kommunekassa til å løse kommunale oppgaver som eksempelvis barnehager, skoler, eldreomsorg osv. Det er i denne sammenheng bl.a. verdt å opplyse at Ringerike kommune har flere innbyggere over 70 år enn landsgjennomsnittet av kommuner.

Den enkelte ringeriksborger bør være klar over at det ikke nyttet lenger med fortsatt «full gass» (skyhøyt kommunalt driftsnivå) i forhold til sammenlignbare kommuner, når kommunen har «blålyspolitiet» (fylkesmannen og Kommunal- og fornyingsdepartementet) etter seg.

Ringerike kommune er nå også en av de kommuner i landet, som har vært lengst i robekregisteret. Vi har rett og slett overtrukket «kredittkortet» vårt altfor lenge. Departementet «setter snart foten ned», og da kan situasjonen bli enda vanskeligere, hvis vi ikke er ute av Robek.

Den observante leser har sikkert merket seg at det etter kommunevalget i høst blir det den samme flertallskonstellasjonen (Ap, Høyre, KrF og Venstre) som har vært i posisjon siden 2007, som fortsatt kommer til å styre den krevende kommuneøkonomien. Ordførerpartiet har nylig vært tydelige på at det ønsket å fortsette med de samme samarbeidspartiene, som har vært siden kommunevalget for 8 år siden. Det bør være et tankekors og paradoks for de tidligere samarbeidspartiene fra 1999-2007.

Venstre har programforpliktet for neste kommunestyreperiode (2015-19) at partiet fortsatt vil føre en ansvarlig økonomisk kommunepolitikk.