Igjen slår skattekameratene i Ringerike kommune til. For noen år siden ble Ringerike kommune en Robek-kommune. Ordfører Kjell B. Hansen fikk den gang med seg Høyre og Venstre på å innføre eiendomsskatt.

Denne ble lovet skulle bli borte når Ringerike kommune kom ut av Robek-lista. Høyres Johansen og Venstres Stiksrud har selvsagt i dag glemt avtalen som ble gjort med Arbeiderpartiet og Kjell B. Hansen.

Det siste avgiftssjokket som bygde-Ringerike har fått nå, er en ny avgift. Kreativiteten i Ringerike kommune er stor. Navnet er tilsynsavgift. Nå skal utkant-Ringerike påføres en ny avgift på 555 kroner pr år. Nå skal vi kontrolleres høyt og lavt om vi forurensenser. Septiktanker skal kontrolleres.

Det siste kom her om dagen: Høyres Dag E. Henaug har også lyst til å bli heltidspolitiker. Liten lønn skulle han selvsagt ikke ha, bare 725.000 kroner. Har Høyre solgt sjela si, hvis de har noen?

Kjell B. Hansen mener politikere må komme i førersetet for utviklingen av samfunnet, og at lønn er helt avgjørende.

Kjell B. Hansen tjener jo så lite, bare litt over 900.000 kroner. Hvis Kjell B. Hansen og kommunens ledelse ikke greier å komme i førersetet for utviklingen av samfunnet, får han trekke seg og andre overta. Opp med arbeidslysta ordfører Kjell B. Hansen, så sparer vi fort inn 725.000,-

Hvis kommunen har midler til overs, så ta en tur og se på kommunale veier. Veier og bruer som er så dårlige at akseltrykket må settes ned.