Ringerike kommune kan komme til å måtte betale bot – til seg selv. Manglende brannsikkerhet i den nyoppussede Schjongshallen blir ikke gjennomført. Brannsikkerhet skal man ikke fuske med, og loven er lik for alle.

BAKGRUNN:

Hvis vi tar på oss de mest firkantede og byråkratigrå brillene vi har, og samtidig ønsker å være politisk korrekte, er det ingen vei utenom: Hvorfor skal selveste kommunen slippe lettere unna enn alle andre. Selv trafikkpolitiets sjåfører ilegges fartsbøter.

Likevel – dette er for dumt.

Brann- og redningstjenesten og teknisk avdeling sorterer under samme ledelse, og førstnevnte har tilsynsmyndighet. Altså er det samme leder, kommunalsjef Gunn Edvardsen i Ringerike kommune, som skal kvittere for både irettesettelsen og beklagelsen - og ikke minst - både betale og innkreve boten.

Med et fint ord kan det kanskje sortere under det som så fint kalles internfakturering. Den folkelige betegnelsen kan være å sparke seg selv i leggen, eller som tegneren Herbjørn Skogstad (Herb) så godt illustrerer i torsdagens Ringerikes Blad; å slå seg i hodet med slegge.

Den varslede boten vil selvfølgelig aldri bli betalt. Dette er det mulig å rydde opp i.

Det betenkelige er at slike problemstillinger i det hele tatt kommer til overflaten. Her kunne kommunalsjefen på en enkel måte holdt møte med seg selv og sine undersåtter, og konkludert med at dette var en ikke-sak. - Brannsikkerheten skal vi ta på alvor, og dette skal utbedres.

Case closed.

På den annen side: Kanskje nettopp fordi saken får så stor oppmerksomhet, skjer det noe. Raskt.