Kjell B. Hansen: Handelsbyen Hønefoss

FLERE TILTAK: Enveiskjøring mot nord, fotgjengerfelt, ekstra belysning og innsnevret kjørebane er noe av det som foreslås gjort i Norderhovsgata. Samferdselssjefen i Buskerud fylkeskommune støtter tiltakene. Nå skal saken opp i Hovedutvalget for samferdsel.

FLERE TILTAK: Enveiskjøring mot nord, fotgjengerfelt, ekstra belysning og innsnevret kjørebane er noe av det som foreslås gjort i Norderhovsgata. Samferdselssjefen i Buskerud fylkeskommune støtter tiltakene. Nå skal saken opp i Hovedutvalget for samferdsel. Foto:

Artikkelen er over 3 år gammel

– Det er hevet over tvil at nye systemer i Hønefoss bør sees i sammenheng med byfornyelse og fortetting, skriver ringeriksordfører Kjell B. Hansen i dette leserinnlegget.

DEL

Leserinnlegg Viser til innlegg fra Bjørg Sonja Kristiansen, hvor hun blant annet peker på irritasjons-momenter knyttet til gågaten i Norderhovgata.

Det er faktisk Buskerud fylkeskommune som eier Norderhovsgata, Kongens gate med flere. Statens vegvesen er gitt myndighet til å forvalte veiene. Siden Ringerike kommune ikke er eier, har heller ikke kommunen råderett over disse. Saken om prøveordning gågate i Norderhovsgaten er behandlet i fylkets folkevalgte organ for samferdsel.

Både kommune, handelsstanden og handlende har påpekt at en stengning av Norderhovsgaten ville føre med seg utfordringer. Senest i sist uke ble det, etter initiativ fra ordfører, avholdt møte mellom Buskerud fylkeskommune, Statens vegvesen, Ringerike kommune og Ringerike næringsforening. Handelen var tilstrekkelig representert i møtet. Slik at oversikt det har man.

LES OGSÅ: Folket velger Kuben

Forslag til løsninger

I nevnte møte fremla næringsdrivende sine erfaringer, men også forslag til løsninger. Ringerike kommune fremla sitt syn på saken og utfordringene. Disse er sammenfallende med de næringsdrivendes syn. Blant annet ble det anmodet om at prøvetidsordningen bør avlyses eventuelt erstattes av andre grep som ivaretar trafikksikkerhet og fremkommelighet, eksempelvis oppsetting av gjerde på hver side av inngangen til Kuben.

Møtet ble avsluttet med enighet om at Buskerud Fylkeskommune og Statens vegvesen sammen med kommunen og næringsforeningen evaluerer prøveordningen. Siktemålet er gode løsninger til beste for handelsstanden og byens utvikling som sådan. Målet er at evalueringen og forslag til løsninger fremlegges folkevalgt-fylkesorgan i mai 2017.

Transportløsninger

Når det gjelder nye samferdsels- og transportløsninger i Hønefoss er det gjennomført en konseptvalgutredning (KVU). Denne ble bestilt av Buskerud Fylkeskommune i 2010 og hvor Ringerike kommune sluttet seg til behov for KVU.

Imidlertid er det samferdselsdepartementet som iverksetter selve utredningen. Fagpersonell fra BFK, SVV og Ringerike kommune deltok i arbeidet. KVU- rapport ble fremlagt i 2015, behandlet av kommunestyret i Ringerike og oversendt til departementet. Det er fortsatt ikke avklart hvilket standpunkt departementet vil innta til de løsninger som ble fremlagt. Statens føringer for nye systemer i by er økt gang-, sykkel- og kollektiv trafikk, samt at løsningene må korrespondere med planene for Ringeriksbane og Europavei 16.

To milliarder

For ordens skyld nevner jeg at et nytt vegsystem i KVU Hønefoss er estimert til to milliarder kroner. Det er hevet over tvil at nye systemer i Hønefoss bør sees i sammenheng med byfornyelse- og fortetting. Derfor er det viktig og nødvendig med ordnet felles dialog bestående av BFK, SVV, departement og kommune.

Med dette håper jeg å ha gitt noe informasjon knyttet til de sentrale spørsmål som Bjørg Sonja Kristiansen reiser.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken