Jeg ser i Ringerikes Blad mandag 13. februar rådmann og kommunalsjef økonomi smiler bredt over det store overskuddet for 2016, dette på bekostning av de svake i kommunen, mennesker innen pleie og omsorg og skole/barnehage. Det har vært nedskjæringer flere år, og 2017 skal enda flere stillinger bort innen disse sektorene.

Hvor ender det? Er det ingen som tør å sette ned foten og si at nok er nok?

Høsten 2016 gjorde fylkesmannen tilsyn med helse- og omsorgtjenester til mennesker med utviklingshemming og det viser at de svake ikke får de tjenester de har krav på. Jeg ber politikere og rådmann og co sette dere inn i rapporten og gjøre noe med det. Til opplysning finner dere den ved å søke på «tilsynsrapport Ringerike kommune helse og omsorgstjenester til mennesker med utviklingshemming 2016».

Jeg regner med at om et år står ledelsen sammen i avisen igjen og da smiler dere enda bredere. Etter innsparingene til nå vil overskuddet kanskje bli enda større, hvis dere ikke snur og begynner å tenke på de som trenger tjenestene.