Budsjettforslag med usosial profil

Rådmann Tore Isaksen.

Rådmann Tore Isaksen. Foto:

Artikkelen er over 3 år gammel

Olav Bjotveit tror at konsekvensene av rådmannens budsjettforslag for 2017 blir høyere sykefravær og et dårligere tjenestetilbud for gamle og syke.

DEL

Leserinnlegg

Rådmann Tore Isaksen har lagt fram et budsjettforslag som innebærer nedbemanning i helse og  omsorg, skole og barnehager. Dette er tjenesteområder som har behov for flere ansatte, og ikke færre, slik rådmannen foreslår. 

Det ser så uskyldig ut når han sier at en prosent innsparing i disse viktige tjenesteområdene ikke vil føre til vesentlige konsekvenser. Er dette riktig?

Jeg savner en konsekvensanalyse av disse innsparingene, særlig gjelder dette helse og omsorg, der behovet for flere ansatte er stort, jfr. samhandlingsreformen, der kommunale sykehjem er blitt mer som «minisykehus».

I tillegg blir befolkningen eldre og har mer behov for døgnkontinuerlig tilsyn og pleie.

Vi får håpe at politikerne tar til fornuften og finner alternative innsparinger og/eller økte inntekter som alternativ til dette usosiale innsparingskravet.

Ser vi budsjettforslaget for helse og omsorgssektoren, er utgiftene beregnet til 591 millioner kroner.

Ca. 80 prosent av dette er lønn til ansatte, dvs. 473 millioner. En prosent innsparing vil med andre ord si at det må spares inn 4,7 millioner i lønnsutgifter, tilsvarende ca. 8 heltidsstillinger.

Konsekvensen blir at de som blir igjen må springe raskere og raskere og sykefraværet vil erfaringsmessig gå opp og servicen til gamle og syke blir dårligere.

Vi får håpe at politikerne tar til fornuften og finner alternative innsparinger og/eller økte inntekter som alternativ til dette usosiale innsparingskravet.

LES SAKER OM ÅRETS BUDSJETT:

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags