Anne Sandum (Ap): Politireform og arresten i Hønefoss

Anne Sandum (Ap) mener at reformarbeidet går for fort fram, og at det skaper usikkerhet blant folk flest.

Anne Sandum (Ap) mener at reformarbeidet går for fort fram, og at det skaper usikkerhet blant folk flest. Foto:

Av
Artikkelen er over 3 år gammel

– For at arresten skal opprettholdes må vi ta en «timeout» i gjennomføringen av politireformen, skriver stortingskandidat Anne Sandum i dette innlegget.

DEL

Leserinnlegg Et tema som har vært mye fremme gjennom denne valgkampen er arresten i Hønefoss. Flere av stortingskandidatene har vært ute og sagt de vil kjempe for at arresten skal opprettholdes.

For at arresten skal opprettholdes må vi ta en «timeout» i gjennomføringen av politireformen. Reformen må gjennomføres etter Stortingets intensjoner – altså i samarbeid med kommuner og politifolk. Det er ikke det som skjer nå, og alt går for fort fram til at vi klarer å se hva konsekvensene av endringene blir. Folk mister tillit til både politikere og politiet.

Folk blir usikre på om politiberedskapen vil være der når de trenger den. Et av formålene med politireformen var nettopp å frigjøre politiressurser for å få mer operativt politi ute i lokalmiljøene. Er det det som skjer nå?

Jeg tror vi kan si at det er det ikke. Anders Werp fra Høyre og Morten Wold fra Frp har vært ute i denne avis og sagt de vil jobbe for at arresten i Hønefoss opprettholdes. Det samme har Per Olaf Lundteigen fra Senterpartiet sagt. Problemet for Werp fra Høyre og Wold fra Frp er at deres egen justisminister Per Willy Amundsen fra Frp sier han ikke vil gå inn og detaljstyre. Det betyr vel i realiteten at med H/Frp vil ikke arresten i Hønefoss opprettholdes som nå.

Lundteigen og Sps problem er at de ønsker at alt skal reverseres og være som før. Det er heller ingen god løsning for politiet som, som alt annet i samfunnet, må endres for å tilpasse seg endringene i samfunnet for øvrig.

LES OGSÅ: Høyre lover 1.500 nye politistillinger

Arbeiderpartiet har stemt for politireformen, men med klare forutsetninger. Arbeiderpartiet har ønsket en politireform som frigjør politikraft. Vi har ikke ønsket en politireform som svekker tillit eller nærhet i politiet. Det var vi klare på i forhandlingene om reformen på Stortinget i 2015.

Vi stilte klare krav til lokale og forandrede prosesser i gjennomføringen, la stor vekt på arbeidet med kultur og ledelse i politiet, og ba om en tydelig avklaring av den nasjonale kriseledelsen i politiet. 

Vi fikk gjennomslag for alt i forhandlingene, men dessverre ser vi at gjennomføringsevnen til regjeringen er svak. De lar politidirektoratet styre hele prosessen som de selv vil.

Hadde Arbeiderpartiet vært i førersetet for gjennomføringen, slik Høyre og Frp nå er, er det flere ting vi ville gjort annerledes:

1. Vi ville tatt oss tid til å gjennomføre reformen på en skikkelig måte, og lyttet til innspill fra politiet og justert kursen hvis det var nødvendig. 

2. Vi ville sørget for økte ressurser og nok folk. Økt bemanning i distriktene, ikke bare i politidirektoratet. 

3. Vi ville stilt krav til innhold, til politikraft og forebygging, i byene og på bygda. Målet vårt ville ikke vært å legge ned mest mulig, men å sikre gode tjenester til innbyggerne. 

Godt valg.

LES FLERE INNLEGG OM NÆRPOLITIREFORMEN:

LES OGSÅ: Bleikelia mener politiet bør holde folkemøte om reformen

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken