Jeg elsker høytid og fest. Jeg elsker å bli løftet opp fra hverdagens trivialiteter. Høytid og fest gir fine farger til den ellers mer grå hverdag.

Nå står vi foran døren til en stor og mektig høytid. Den Kristne Kirke skal feire Jesus Kristus sin fødselsdag. Jeg skal feire vintersolverv.

Lidelser

Jeg tenker på Den Kristne Kirke sitt lille Jesubarn. Et barn som etter hvert vokste opp og ble til en mann som gjorde seg sterkt bemerket i sin samtid. Han oppførte seg temmelig utradisjonelt, og kunne tale de skriftlærde midt imot. Han snakket om kjærlighet og fred på jord.

Så tenker jeg på Den Kristne Kirke, som ble dannet av Romerriket på 330-tallet. Jeg tenker på alle de lidelsene som er blitt påført mennesker, opp igjennom tidene, i Jesus sitt navn. Innføringen av kristendommen til Norge ble gjort med tvang og tortur. De korsfarende ridderne herjet med sverd og makt. Samene i Norge ble undertrykt med Bibelen som våpen.

Mange ganger tenker jeg på at Jesus sitt ettermæle må vri seg i smerte, siden det er blitt gjort så mye ondskap i Jesus sitt navn.

Så er de kristne prestene, som påstår at de er så bibeltro. De kommer hele tiden med bibelsitat. Når Bibelen sier «ditt», så må det være «ditt». Når Bibelen sier «datt», så må det vel være «datt», da?

Hva var det Jesus gjorde? Han talte, blant annet, de skriftlærde midt imot. Når prestene i Israel kom med sitat fra Toraen (jødenes hellige skrifter), så kunne Jesus tolke skriftene til noe annet enn det datidens prester gjorde.

Inspirasjon

Jeg velger å måle den optimale kjærligheten opp mot det virkelige, reelle livet mitt. Alle typer skrifter kan være til nytte og inspirasjon, men dersom det er konflikt mellom det reelle livet og skriftenes lære, så velger jeg livet. Skrifter kan tolkes i så mange retninger.

Jeg vil minne om at Den Kristne Kirke sin Jesus, var veldig opptatt av: Vei, Sannhet og Liv.

For meg handler det om å finne en vei til noe fint og fredfullt i den virkeligheten som livet mitt består av.

GOD JUL!

LES OGSÅ: Anne-Berit Haugen Rijken: Tanker i adventstid