I diskusjon om dagligvare på Hvervenkastet, kommer det fram mange forestillinger som ikke har rot i virkeligheten. Jeg har arbeidet i bransjen i en mannsalder. For å forstå denne saken må en lære av de endringene som dagligvarehandelen har gjennom de senere år.

Kort fortalt: På 1950-tallet var det små dagligvarebutikker, kjøpmann kunne greie seg på ca. 15 husstander. Det var heller ikke lov til å eie mer enn en butikk. I Hønefoss var det ca. 40 dagligvarebutikker.

Utover 1960 tallet ble importforbudene opphevet, blant annet på bil. Dette resulterte i økt mobilitet, og flere og flere småbutikker ble lagt ned.

Butikkjeder

På 1970-tallet begynte man å bygge kjøpesentre, først i Hønefoss var Ringerike Stormarked i 1971. Så i 1980- 90 årene ble butikkjedene dannet, og etter hvert ble alle dagligvarebutikkene med i en butikkjede eiet av grossistene.

Bilbruken gjorde at man handlet dagligvarer der det var/er tilgang på parkering. Det har resultert i at i sentrum er det nå kun en dagligvarebutikk igjen.

Etter omsetningstall å dømme, har den ikke større omsetning enn den må ha. 

Det er altså ikke vært mangel på tilgjengelige lokaler for dagligvarebutikker, eller etableringer av butikker i sentrum som har manglet. Kundene har valgt å handle der det er mest praktisk for dem.

Reidar Sollie

Innbygger

Følg på: r.sollie@outlook.com

 

Å benytte bil passer både dem som skal handle stort og dem som handler i forbindelse med hjemreise fra jobben. Å kjøre inn til sentrum, der det er tett trafikk og begrenset tilgang til parkering, er derfor ikke logisk. Tilgjengelighet er fortsatt nøkkelfaktoren.

Dagligvare på Hvervenkastet vil være nærbutikk til ikke bare de nærmeste boligene, men også for store områder sør for byen, der nærbutikkene er lagt ned.

1.900 boliger

Det antas at nærområdet i dag består av ca. 1.400 boliger, og med utbyggingen i blant annet Tandberglia og Tandberghøgda vil det bli ca. 1.900 boliger, i tillegg til et stort antall arbeidsplasser.

Butikk på Hvervenkastet vil dessuten avlaste trafikkaoset på Eikli, spesielt i Dronning Åstas gate.

Andre småvarer har ikke tilnærmet hatt så klare utviklingstrekk. Fremdeles er det rom for spesialforretninger i sentrum. Det har vært tillatt å etablere store salgsflater for småvarer på Hvervenmoen og på Kuben, så det er den egentlige årsaken til butikkdøden i sentrum. 

At dette tilsier at å nekte etablering av dagligvarebutikk på Hvervenkastet vil være feil.