På førstesida i OA lørdag 7.1. står Venstres Kjetil Kjenset fram og forteller at han har spilt inn sammenslåing av Gran og Lunner, Sør- og Nord- Aurdal og Vestre Slidre til Høyre og Frp-regjeringa.

Kommunereformen har ikke gått som regjeringen ønsker så dermed skal kommunene nå slås sammen med tvang. Dette altså med overivrig hjelp fra Venstre. «Det er ikke kontroversielt» hevder Kjenseth, og framstår dermed som en «nyttig idiot» for regjeringen. Det er altså Kjenseth som nå blir symbolet på bedreviterne, «eliten» som ikke bryr seg en døyt om folkeviljen. Det er oppsiktsvekkende at han ikke ser det sjøl.

LES OGSÅ: Jevnaker vil ikke bestemme seg ennå og Øyvind Lien: Jevnaker - hit eller dit

Bare rådgivende

Forslag til tvangssammenslåing vil antakelig legges fram i Stortinget ganske raskt ettersom Kjenseth varsler dette allerede nå, tidlig i januar. På den måten tenker Høyre og Frp-regjeringen og Venstre at folk vil ha glemt tvangsvedtakene før valget i september. Slik tenker eliten. Det er byråkratene og rikspolitikerne som vet best, ikke folket som stemte nei i folkeavstemminga på Hadeland eller i Valdres. Kjenseth sier avstemmingene bare var rådgivende så de trenger de ikke ta hensyn til. Det er etter min mening svært arrogant og viser forakt for folkets mening. Spør vi folk, så må vi også tørre å høre på rådet de gir.

Ikke ved tvang

Det er ulik holdning til sammenslåing på Hadeland, og det var nok en smikk på nesa for mange at det ble nei i avstemminga. Men uansett om en skulle mene at det er riktig å slå sammen kommunene så må politikerne ta hensyn til hva folket har ment. Jobb gjerne videre med sammenslåing om en mener det vil styrke folkestyret, men gjør det på demokratiske måter, og ikke ved tvang.

Bygdeopprør

Kjenseth varsler også tvangssammenslåing av Oppland og Hedmark fylker og blåser i at mange på Hadeland har mer tilknytning sørover mot Akershus og Oslo enn nordover mot Østerdalen. Jeg håper virkelig det blir et bygdeopprør mot disse bedreviterne som overkjører både demokratiske prosesser og livet folk lever på bygda. Det er et halvt år til valget. Hvis vi fortsatt mener det skal kunne bo folk i hele landet vårt er det på tide å bytte ut den sentraliserende Høyre-Frp-regjeringa og støttepartiene Krf og Venstre til høsten.

Det handler ikke om å si nei til alt, det handler om å si ja til demokrati og folkestyre.