Vidar Gullheim etterlyser i Ringerikes Blad 22. mars svar på spørsmål om regionreformen.

Jeg vil først beklage at jeg tydeligvis har glemt å svare på spørsmål fra Gullheim. Det er viktig at man som ordfører svarer når innbyggerne spør. Det bestreber jeg meg på hver eneste dag.

Her kommer svarene til Gullheim:

1. Hvordan kan det ha seg at Buskerud fylkeskommune skal avgjøre denne søknaden så lenge region Viken ikke er en realitet før i 2020?

Svar: Buskerud fylkeskommune skal ikke avgjøre denne søknaden.

De har delegert til fellesnemnda for nye Viken fylkeskommune å uttale seg på vegne av de tre eksisterende fylkeskommunene Akershus, Buskerud og Østfold om hvordan de stiller seg til at Jevnaker og Lunner blir en del av nye Viken. Likelydende vedtak er også gjort i Akershus og Østfold fylkesting.

Lars Magnussen

Ordfører i Jevnaker (Ap)

 

LES OGSÅ: Vidar Gullheim: Hvordan kan Buskerud avgjøre hvor Jevnaker skal høre til?

Vedtak i juni

Stortinget tar i juni 2018 den endelige beslutningen om hvilken region Jevnaker skal tilhøre. Det baseres på vår søknad samt uttalelser fra Oppland fylkeskommune, fellesnemnda for Viken og fylkesmannen i Oppland.

2. Er det en snikinnføring til sammenslåing med Ringerike kommune?

Svar: Nei. Dette har ingenting med kommunesammenslåing å gjøre.

3. Tør eller vil ikke kommunestyregruppa gå imot rådmannens innstilling?

Svar: Kommunestyret i Jevnaker kommune vedtok den 25. januar i år å søke om å bli en del av nye Viken fylkeskommune fra 1.1.2020. Vedtaket ble gjort mot 7 stemmer som gikk for å bli en del av nye Innlandet fylkeskommune fra samme dato.

Kommunestyregruppa i Jevnaker Ap var delt i synet på framtidig regiontilhørighet; 7 var for Viken og 1 for Innlandet. Kommunestyregruppas syn var forankret i medlemsmøte den 22. januar i Jevnaker Ap hvor et klart flertall gikk for Viken.

LES OGSÅ: Jevnakerledelsen med et rungende ja til fylkesbytte 

Ingen henvendelser

4. Når kom henvendelsen fra region Viken om at Jevnaker burde komme med en søknad om opptak?

Svar: Det har ikke kommet noen henvendelse fra region Viken (jeg antar at du sikter til fellesnemnda, da den nye fylkeskommunen ikke etableres før 1.1.2020).

Stortinget ba i juni 2017, da ny regioninndeling ble vedtatt, regjeringen om å avklare grensene for de nye regionene da randkommuner av ulike årsaker ville ønske å bytte fylke. Vår søknad er basert på

• at det er gitt åpning for en slik mulighet,

• vårt vedtak om å vurdere regiontilhørighet i november 2016 og

• den politiske beslutningen som fant sted i kommunestyret i januar i år.

LES MER OM REGIONREFORMEN:

Fylkesmannen i Oppland vil holde Ringeriksregionen samlet

Nå holder ordføreren i Gran kommune døren åpen for Viken

Gran-politikere frir til Jevnaker og Lunner – ønsker et samlet Hadeland

Fylkesordføreren mener Jevnaker og Hadeland vil tjene på å ikke gå til Viken

Klart for stor-regionen Viken – med KrFs velsignelse