Jeg er skikkelig glad i radio! Også i mange av de nye DAB-kanalene vi har fått. Men nå er jeg bekymra fordi lyttertallene til norsk radio rett og slett er i fritt fall etter omleggingen til DAB+.

De siste undersøkelsene fra Kantar viser at tallene for daglig lytting i uke 28 var nede i så lite som 48,5 prosent. Plutselig er det over halvparten av oss som ikke bruker radioen til nyhetsoppdatering, hygge og stemning lenger.

De nye, rekordlave lyttertallene er dramatiske. Det er viktig for både mediemangfoldet og beredskapen i landet vårt at radiolyttingen kommer seg opp på et helt annet nivå en dette. Radio må ikke bli mindre relevant!

Mindre investering?

Annonsørene er allerede påvirket av de lave lyttertallene og verre blir det for kommersiell radioproduksjon om lytterflukten fortsetter. Når NRK også opplever at altfor mange har sluttet å høre på dem, bør flere enn jeg være opptatt av at de nye lyttervanene ikke blir permanente.

Jeg selv og en del andre har definitivt omfavnet at vi har fått flere kanaler å velge blant med DAB+. Men det hjelper tydeligvis ikke nok på interessen for radio, og jeg frykter at så lave lyttertall på sikt fører til mindre investering i god radioproduksjon. Og dårligere innhold vil temmelig sikkert gjøre at enda flere flykter fra radio. Dette er ikke en situasjon Senterpartiet ønsker.

Om noen syns jeg overdriver, så kan det være greit å minne om at før slukkingen av FM hadde vi en total radiolytting i underkant av 70 prosent.

Naboene lytter mer

I våre nordiske naboland, hvor konkurransen fra strømmetjenester som Spotify er like stor som i Norge, men hvor FM-nettet ikke er slukket, er tallene på daglig radiolytting helt annerledes. I forrige uke lå det på 68,6 prosent i Sverige. I sommermånedene går radiolyttingen alltid ned både der, hos oss og i andre land vi tidligere har vært på nivå med. Men både Finland og Tyskland viser til daglige lyttertall på godt over 70 prosent, mens Island og Danmark ligger rundt 70 prosenter.

Jeg er ikke med på at det er dårligere innhold på radioen som er årsaken til at tallene i Norge plutselig er lavere enn hos de landene som også har mye konkurranse fra strømmetjenester og sommervaner. De lave lyttertallene skyldes nok heller at mange ikke får høre radio på det viset de ønsker, nemlig på FM.

Derfor oppgir hele 57 prosent av befolkningen at de er misfornøyde med at FM er erstattet med DAB, ifølge Medieundersøkelsen 2018. Jeg opplever at folk er provosert over at de blir tvunget til å kaste velfungerende FM-radioer og å måtte bruke penger på DAB. Altfor mange har også dårlige erfaringer med DAB+.

Skru på igjen

For å sikre radioens framtid, ser jeg derfor foreløpig ingen bedre løsning enn å skru på igjen det nasjonale FM-nettet, i alle fall for en periode. Kombinasjonen av DAB og FM fungerer nemlig strålende for mange av de lokalradioene som fortsatt får sende på FM. De utnytter fordelene ved både FM og DAB og har fornøyde lyttere og stadig fler annonsører.

«Det er umulig å skru på FM når det først er slukket» hevder enkelte. Jeg er uenig. En del av FM-anlegget har man riktignok hatt det litt for travelt med å rive eller gi bort, men en del hovedsendere og omformere finnes fortsatt, samt alle senderne som lokalradioene bruker over hele landet. Og siden teknologiutviklingen på FM-anlegg ikke står stille fordi FM jo foretrekkes ellers i verden, blir ikke det vi må investere så dyrt som vi politikere er blitt fortalt.

Hvor omfattende tiltaket skal være for at folk vil omfavne radio i større grad, må selvfølgelig ses grundig på. Skal alle kanalene som sendte på nasjonalt FM tilbake, kun NRKs kanaler, eller kanskje bare P1 – beredskapskanalen vår? Uansett- vi nå må rette opp feilen med å slukke FM for tidlig.

Beredskapen

Senterpartiet fremmet for øvrig høsten 2016 et forslag om å stanse FM-slukkingen til et godt nok DAB-nett var på plass, men fikk altså ikke flertall. Derimot vedtok et samlet storting at regjeringen måtte «følge slukkingen av FM-nettet nøye, og løpende sikre seg at beredskapen ikke rammes og at dekningsgraden blir oppfylt i tråd med Stortingets forutsetninger.» Men nylig ble det avdekket at Norsk riksdekkende radio og Forsvaret benytter samme frekvensområde på DAB-nettet. Det kan få følger både i krig og under store militærøvelser.

Når Forsvaret i en krise eller krig trenger frekvensen som brukes på DAB-nettet, vil norske myndigheter kunne få store problemer med å kommunisere til hele Norges befolkning. Ved siden av at så få allerede altså lytter på det mediet hvor meldingene gis.

Nei, nå må vi politikere tørre å ta grep! Stortingets forutsetninger om at slukkingen av FM-nettet ikke skulle ramme norsk beredskap og sikkerhet, er åpenbart ikke imøtegått av regjeringen. Det var også et feilgrep å slukke det nasjonale FM-nettet før DAB var godt nok utbygd og nok mennesker ønsket å bruke det.

Det finnes derfor foreløpig ingen annen kur enn at FM-nettet i en eller annen form skrus på igjen!