Svar på innlegg i fredagens avis: M. Pflugradt har merket seg noen av fordelene med DAB, men dessverre ikke opplevd godt mottak. Strekningen Sogndal – Lærdal trekkes frem som et eksempel. NRK, P4 og Digitalradio Norge har målt DAB-dekningen på denne strekningen, og både NRKs kanaler og de kommersielle kanalene har god dekning. Godt mottak i bil har følgende forutsetninger:

1) Radioen (eller adapteren) må være innstilt på den frekvensen som gir sterkest signal. NRKs DAB-sendernett er delt inn i ulike frekvensblokker. Kjører du fra for eksempel Hønefoss til Lillehammer og hører på en NRK-kanal, kjører du mellom områder der NRK sender på forskjellige frekvenser. Da må du enten gjøre et kanalsøk eller aktivere funksjonen «Service Following» for å ikke miste dekningen.

2) Antennen må være montert riktig. Den skal stå vertikalt, og mange antenner som følger med DAB-adaptere krever jording. Det innebærer at en del av antennen (som limes på frontruten) er i kontakt med bilens ramme.

Veiene er prioritert

Dekning langs veiene er prioritert i utbyggingen av de nye DAB-nettene. Alle veitunneler med FM-dekning skal få DAB-dekning.

I tillegg blir det DAB i nye tunneler over 500 meter og en viss trafikkmengde. Utbygging pågår og skal være ferdig innen FM-nettet slukkes.

Blir kostbart

Pflugradt bekymrer seg også for turister, miljøet og spør hvorfor vi ikke kan beholde FM ved siden av DAB. Til det siste først:

Hvis FM og DAB skal distribueres side om side vil dette bli kostbart: Det betyr å bruke 200 millioner kroner ekstra i året på distribusjon, i stedet for på innhold til publikum. Det er også en beredskapsrisiko å ha to parallelle nett over lengre tid.

Utgiftene vil dessuten øke i fremtiden fordi FM-nettene er gamle og vil ha store behov for vedlikehold og oppgradering.

Stadig vanligere

Så til turismen og miljøet: Danmark, Tyskland og Nederland har alle DAB-dekning for over 90 prosent av befolkningen. 41 land har bygd ut eller bygger ut DAB – DAB vil bli stadig vanligere i landene de fleste turistene kommer fra.

Alle mottakere som har DAB har også FM – er du turist i et land som sender mest på FM, vil du fortsatt kunne høre radio via FM, selv om du har skaffet deg DAB-radio. Gamle FM-radioer kan enten oppgraderes til DAB med en adapter, eller gjenvinnes. Sender du din gamle FM-radio til retur, vil mer enn 93 prosent av materialene bli brukt på nytt.

Fra 5 til 25 kanaler

Teknologiovergangen fra FM til DAB innebærer at man må lære noe nytt – en DAB-radio er ikke helt som en FM-radio.

Den største og mest gledelige forskjellen er likevel på innholdssiden: Vi går fra å ha 5 riksdekkende kanaler, til 25.

Med ønsker om en god radiohøst.