Annethvert år – parallelt med kommune- og stortingsvalg – er det i tillegg skolevalg, hvor ungdomspartiene kniver om å oppnå høyest mulig prosent av stemmene.

I en tid da unge jevnt over ikke er så interessert i politikk, er nok stands og debatter gode tiltak, og de mange flinke ungdomspolitikerne skal ha skryt for å forsøke å gjøre noe med tendensen til at den jevne elev på videregående skole ikke er så politisk interessert.

Samtidig mener jeg det hadde vært bedre å selge seg inn basert på politiske standpunkt, enn via statusen medlemskap gir, eller med boller og twist.

Misforstå meg ikke, det skal så klart være lov å dele ut ting på stand, men når mine tidligere medelevers unisone reaksjon på en Høyre-stand var begrenset til «ååaa, gratis boller», er det ikke helt heldig.

Det er vel kanskje ikke helt reaksjonen partiet hadde håpet på, heller? Da kan man selvfølgelig innvende med at dette i alle fall får folk bort til standen.

Jeg tror allikevel det hadde gitt bedre resultater i lengden dersom det opplevde hovedfokuset hadde vært å få folk engasjert i politikken, og ikke på å få flest mulig medlemmer.

Det er viktig å vite hva det partiet du er medlem av mener, da det er på denne måten man faktisk har mulighet til å være med på å bestemme hvordan landet og kommunen skal styres, i tillegg til via stemmeseddelen.

Det betyr ikke at jeg tror at alle tar et valg basert på et så tvilsomt grunnlag, men det er nok ikke begrenset til de jeg har snakket med.

Partiene må absolutt fortsette å stå på stands, det er et flott tiltak, som jeg tror kan øke interessen for politikk!

Samtidig hadde jeg ønsket meg et større fokus på å fortelle hva dere står for, istedenfor å kunne lett forveksles med bakerier.