Er det ikke den absolutte ironi at voksne erkjenner presset mange norske ungdommer opplever? Hvor alvorlig det kan være, og hvor seriøst politikerne skal ta det. Ironien i at deres lovgivning dyrker fundamentet i dette presset.

Fraværsgrensa som har blitt innført i norske videregående skoler denne høsten skaper frykt mer enn noe annet.

For å hindre skulk, er politikernes logikk å straffe alle. Regelen gjør at de som sliter fra før av blir hardt rammet.

Skolegangen, som tidligere var tung, føles nå enda mer håpløs og uoppnåelig ut. Strykkarakteren møter de før de selv møter veggen. Fraværsgrensa gjør at elever som gjør det bra og trives på skolen, kan være i fare for å ikke få vitnemål. Hva vil politikerne oppnå med dette?

Regelen har kanskje forhindret skulk så langt i høst, men vi er fortsatt tidlig ute i skoleåret.

Det er lenge før fristelsen eller det rene behovet for å skulke får begeret til å renne over. Fraværsgrensa setter urealistiske krav til norske elever. Og mange setter allerede urealistiske krav til seg selv.

Mange unge sliter fra før av med perfeksjonistiske krav til seg selv, og det hjelper ikke at ungdommen blir enda mer stresset i dette prestasjonssamfunnet vi lever i.

Nå handler det ikke lenger om å få de beste karakterene, men at det er et reelt problem å faktisk få en karakter på vitnemålet.

Og hva med dem som faktisk sliter alvorlig med skolemotivasjon? De som kunne greid å fullføre skolegangen bare med ekstra støtte og hjelp – skal de bare kastes ut av skolesystemet?

Beklager Torbjørn Røe Isaksen, men det føles som at fraværsgrensa er et desperat forsøk på å filtrere ut de «perfekte» elevene fra skulkerne. Men greia er at det ikke finnes en fasit på hvem som er en perfekt elev og hvem som er en skulker.

En skoleflink elev kan også være skyldig i skulk. En elev som har høyt fravær kan likevel være en kjempedyktig.

Vi er så enormt privilegerte som har muligheten til utdanning – derfor er det så trist at regjeringen kjemper mot oss.

Fraværsgrensa kommer til å kaste ut elever fra norsk skole, og årsaken trenger ikke skyldes skulk engang, men noe så patetisk som en forkjølelse. Denne kollektive straffen gavner ingen.

LES OGSÅ:

LES FLERE KOMMENTARER FRA SAMME SKRIBENT: