Er det et fag som blir møtt med sukk og gjesp fra majoriteten av elever, så er det norskfaget.

Jeg er vel et av unntakene som mener norsk er det viktigste faget på skolen. Dessverre blir det konstant undervurdert og underprioritert.

Jeg vil slå et slag for norskfaget, dog et frustrert slag.

Kjære elev. Hvis du ikke liker norskfaget så lær deg å elske det! Norskfaget er utrolig viktig, det lærer deg skriveferdigheter som kan være gull verdt i andre fag.

Karakterer i andre fag kan forbedres så mye bare ved å mestre skriveteknikker, sjangre, litterære grep og kunsten å argumentere.

Norskfaget kan være en plattform for elever der man kan lære å presentere stoffet sitt på en trygg, selvstendig og strukturert måte både skriftlig og muntlig.

Kjære norsklærer. Gi oss tidligere tilbakemeldinger på øvingstekster og innleveringer, så vi vet hva vi må prestere til skriveøkter og eventuelle eksamener.

Det er utrolig viktig med målrettet og konstruktiv individuell veiledning: en skreddersydd plan med tydelige mål og retningslinjer hadde vært fenomenalt for å vise best progresjon.

Mange elever har evner til å bli gode skribenter, men jeg føler at mangel på en følelse av at norskfaget er seriøst, gjør at mange rett og slett blir late og demotiverte.

Mer skrivetrening vil kanskje by på mer utfordrende og slitsomme norsktimer, men jeg har troen på at det kan gjøre at elever tar faget mer seriøst og dermed vil videreutvikle ferdighetene sine.

Kjære Utdanningsdirektorat. Eller Erna Solberg. Eller Kongen. Eller hvem det nå er som bestemmer hvordan norskpensumet skal se ut.

I dagens pensum er det så mye utdatert fagstoff vi må gjennom som har lite relevans i denne moderne, globaliserte, høyteknologiske verden vi lever i.

Norskfaget trenger en oppdatering. La pensum derfor være mer rettet mot skriveøkter og eksamener – ta opp aktuelle temaer og sett det i et større perspektiv, sånn som sensorer ofte krever for å oppnå en toppkarakter.

Tilrettelegg slik at mengdetrening både skriftlig og muntlig kan ta opp en større del av undervisningen. Målet skal være å videreutvikle elevens evner!

Kanskje dette hadde bydd på mer utfordrende og slitsomme norsktimer enn det vi har i dag, men det er kanskje det som trengs for å hindre at norsktimene blir oversett på timeplanen. Det er jo tross alt det viktigste faget på skolen.

LES FLERE KOMMENTARER: