Til tross for at flere og flere ungdom sliter med psykiske problemer er skolehelsetjenesten ved de fleste norske skoler altfor dårlig. En undersøkelse gjort av Utdanningsforbundet i 2015 viser at bare 1 av 100 skoler i Norge har helsesøstre på skolen hver dag. Vi ser på det som et problem at elever må tilrettelegge sine problemer til når helsesøster er på skolen. Et angstanfall kan ikke vente to uker.

Vi i AUF og SU mener at det bør innføres flere helserådgivere i den norske skolen slik at elever får tilgang på hjelp hver dag. I tillegg vil vi innføre e-helsesøstre som vil gjøre det mulig for elever å snakke med helserådgiver på nettet. Dette vil gjøre terskelen for å søke hjelp lavere og køene kortere.

Erlend Ødegård og Viktoria Saxegaard

Leder i Ringerike SU og leder i Ringerike og Hole AUF

Hønefoss

 

Høyre og Frp-regjeringen lovet at de skulle bevilge mer penger til flere helsesøstre, men valgte bevisst å ikke øremerke disse pengene til tross for at de vet hvor dårlig økonomien er i fylker og kommuner rundt om i landet. Mange så seg nødt til å bruke pengene på andre ting, og elevene sitter igjen med like lite som før.

I dag sliter flere unge enn noen gang med psykiske problemer som stress, angst og depresjon. Det de trenger da er ikke å måtte tilrettelegge problemene sine i forhold til når helserådgiver er på skolen, men å alltid ha tilgang på støtte og hjelp.

Vi i Ringerike SU og Ringerike og Hole AUF skal gå sammen i tog på 1. mai for å markere at vi ønsker flere helserådgivere inn i skolen.

Vi skal i forkant ha et temamøte om hvorfor skolehelsetjenesten bør styrkes, på rådhuset torsdag 27. april. Det er et åpent møte der alle er velkomne. Det vil bli lagt ut mer informasjon om denne kvelden på facebooksidene til Ringerike og Hole AUF og Ringerike SU.