Vi blir påvirket av tv, film, aviser og sosiale medier hver eneste dag. Vi lærer, oppdager og utfordres i større grad enn tidligere. Takket være internett og annen ny teknologi har vi tilgang til en enorm mengde kunnskap til enhver tid. Men blir dette utnyttet til fordel for demokratiet og ytringsfriheten?

Dessverre har jeg fått inntrykk av at majoritetens meninger styrer enkeltpersoners tanker og ideer i så å si alle prinsipielle spørsmål. Individets evne til å tenke selvstendig er i mine øyne ikke-eksisterende når det kommer til mange mennesker.

Vi må tørre å ha våre egne meninger uansett hvor unaturlige de kan virke. Det mange ikke klarer å innse er at flertallets meninger ikke nødvendigvis er de rette, og dette skremmer meg.

Vi lar oss styre og kontrollere av indirekte propaganda uten selv å tenke over om det er det riktige, og om det stemmer med våre egne verdier.

Vi tillater urettferdighet ved å ignorere sannheten, og ved å overse eller ignorere de som har ulike tanker enn oss selv.

Presidentvalget i USA og en venstrevridd presse med velgere som skjulte sine egentlige stemmer. Tidligere presidenter som har fjernet faktabøker om cannabis fra amerikanske biblioteker. Overdrevne feminister, og veganere som blir ignorert. Listen er lang over nødvendig informasjon som blir holdt borte fra medienes og folkets søkelys.

Av frykt for kritikk og utestengelse velger en enten å forbli stille eller å ta til seg majoritetens meninger som sine egne. De som velger å stå for noe annet blir i flere tilfeller sett på som politisk ukorrekte og radikale. Det å ha motstridende meninger fra resten av samfunnet er ikke akseptert.

Vær kritisk, og stå for det du tror på! Det er det eneste som kan endre urettferdighet.

Det blir et problem når mediene lar seg påvirke av makt og penger, samtidig som den allmenne befolkningen tier. Allerede under oppveksten blir vi lært opp til at visse holdninger er mer rett enn andre. Vi blir lært opp til at det store flertallet har rett, og vi glemmer etter hvert at mediene ikke nødvendigvis forteller den fulle sannheten.

Jeg kan ikke legge skjul på at mine synspunkter også er påvirket av andre, og jeg vet de meningene jeg har er tatt inn ukritisk siden barndommen. Men på grunn av internett er det veldig vanskelig å forstå hvordan uvitenhet fortsatt eksisterer.

 Det er vanskelig å forstå hvordan en kan ta all informasjon for gitt, og ikke lete etter sannheten. Vær kritisk, og stå for det du tror på! Det er det eneste som kan endre urettferdighet.

LES OGSÅ:

LES FLERE KOMMENTARER: