Gå til sidens hovedinnhold

Helge Orten: Lørdagsposten må fram

Helge Orten

Stortingsrepresentant og post-politisk talsperson Høyre

Artikkelen er over 4 år gammel

Carl Fredrik Hansen i Nei til EU mener EØS-avtalen fører til postkaos. Det er en kritikk som ikke kan stå uimotsagt, skriver Helge Orten i dette leserinnlegget.

Leserinnlegg Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

For det første: EØS-avtalen gir Norge full markedsadgang for varer og tjenester i et marked med 31 medlemsland og 500 millioner forbrukere. Den sikrer at nordmenn kan studere og jobbe i alle EU-landene.

Arbeidsinnvandring fra EØS-området sørger for at norske bedrifter og kommuner får nødvendig arbeidskraft. 80 prosent av eksporten vår går til EU. Når eksporten av olje og gass gradvis reduseres i årene som kommer, vil vår økonomi - og dermed vår velferd - avhenge i enda større grad av at det vi produserer av varer og tjenester er konkurransedyktig på det europeiske markedet.

EØS-avtalen er med andre ord ikke et onde i seg selv, slik Hansen fremstiller det.

Mindre post

Bakgrunnen for endringene i postloven og de tilpasningene vi nå gjør, er ikke primært en konsekvens av en EU-tilpasning, men det faktum at folk sender stadig mindre post. Det gjør at vi ikke lenger distribuerer post på lørdag og at vi nå har vedtatt å slå sammen A- og B-post. 

Den samlede besparelsen ved å avvikle A- og B-post og lørdagsdistribusjon beløper seg til ca. en halv milliard. Dette er penger som kan frigjøres til andre samfunnsnyttige formål, som bedre skole, raskere helsehjelp og mer politi.

Om Hansen mener det er økonomisk galskap så får det være hans sak, men jeg er med all mulig respekt svært uenig.

Innkjøringsproblemer

Digitaliseringen av samfunnet gir oss mange nye og bedre tjenester, men skaper også noen utfordringer vi må løse, blant annet distribusjon av lørdagsaviser. Når vi avvikler lørdagsdistribusjon av post, er det noen områder (15 prosent) som vil miste lørdagsdistribusjon av aviser. Derfor har Stortinget vært tydelig på at vi skal kompensere for dette ved å finne et alternativt tilbud i disse områdene.

Selskapet Kvikkas AS vant anbudet og har startet distribusjon av aviser i disse områdene. Det har vært noen innkjøringsproblemer i oppstartsperioden, men det arbeides godt både hos Kvikkas og avisbransjen for å oppnå en så god leveringskvalitet som mulig.

Tredje lørdag i november leverte Kvikkas om lag 95 prosent av avisene som selskapet mottok til riktig adresse. Forbedringen var på hele 11 prosentpoeng fra første lørdag i november.

Innkjøringsproblemer er dessverre ikke uvanlig, men veldig uheldig for de abonnentene som rammes. Vårt mål er klart - leveringskvaliteten skal bli bedre, lørdagsavisa skal frem til leser!

LES OGSÅ: Helge Orten: Posten inn i fremtiden  

Kommentarer til denne saken