Høyres stortingskandidater, Anders Werp og Christopher Wand skriver i et leserinnlegg i Ringerikes Blad 29. august at politireformen gir mer politikraft.

Et mer virkelighetsfjernt innlegg skal man lete lenge etter. Reformen Werp selv er en av hovedarkitektene bak, som nestleder i Justiskomiteen, er i ferd med å tappe Hønefoss og Ringeriksregionen for ressurser. Sist ved at arresten er foreslått nedlagt, ved at fagmiljøer tappes i Hønefoss og ved at både personell – og økonomiske ressurser flyttes til Tønsberg.

Per Olaf Lundteigen

Stortingsrepresentant, Sp

Werp står bak en reform som innebærer at politiet skal bruke arbeidstiden sin i bil mellom Hønefoss og Drammen. Det vil på sikt i føre til at politiet vil foreta færre pågripelser i Ringeriksregionen, noe som igjen fører til en svekket polititjeneste og trygghet for innbyggerne.

Høyres representanter mener Senterpartiet svartmaler og driver med skremselsretorikk.

Men hva når situasjonen vi i Senterpartiet beskriver stemmer overens med de som arbeider i etaten? En versjon som støttes av innbyggerne og lokalpolitikere? Forslaget om nedlegging av arresten har vakt et voldsomt folkelig engasjement, allikevel fastholder høyrerepresentantene at reformen vil styrke politiet. Forstå det den som kan.

Velgerne i Ringeriksregionen bør merke seg Høyres sentraliseringspolitikk. De hevder at Høyre sloss for politiarresten i Hønefoss, men hvordan kan de gjøre det når statsråden i deres egen regjering sier at han ikke vil stoppe en nedleggelse av arresten?

Vi trenger et politi som evner å forebygge, avdekke og etterforske kriminalitet. Da kan ikke politiet bruke tiden sin på transport mellom Hønefoss og Drammen. Det er hverken svartmaling eller skremselspropaganda, men realiteter.

Senterpartiet går til valg på tjenester nær folk, - det gjelder også polititjenester.