Nå er det bare smuler igjen hos Hønefoss-politiet | Ole J. Andersen

KRITISK: Politireformen har feilet på flere punkter og lokalbefolkningen får ikke hjelpen de har krav på, mener Ole J. Andersen, forfatter, Frp-politiker og tidligere politimann.

KRITISK: Politireformen har feilet på flere punkter og lokalbefolkningen får ikke hjelpen de har krav på, mener Ole J. Andersen, forfatter, Frp-politiker og tidligere politimann. Foto:

Av

– Intensjonen var helt sikkert god, men så langt har politireformen sviktet på flere punkter. Lokalbefolkningen får ikke den hjelpen de har krav på, skriver Ole J. Andersen i dette innlegget.

DEL

MeningerDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.Mye er sagt og skrevet om virkningen av politireformen og dens største svakheter lokalt og sentralt. En reform innen kriminalitetsbekjempelsen var utvilsomt nødvendig, i og med store endringer innen kriminalitetsbildet i de siste årene. Dette var også utgangspunktet for samtlige partier på Stortinget som vedtok en nærpolitireform i juni 2015.

Reformen skulle resultere i:

1. Et mer tilgjengelig politi som er til stede og har god lokal forankring og samhandling.

2. Et mer ensartet politi som leverer like polititjenester med bedre kvalitet over hele landet.

3. Et politi med mer målrettet innsats på forebygging, etterforskning og beredskap.

4. Et politi med bedre kompetanse og kapasitet, som deler kunnskap og lærer av erfaringer.

5. Et politi som skaper bedre resultat i en kultur preget av åpenhet og tillit, gjennom god ledelse og aktivt medarbeiderskap.

6. Et politi som arbeider mer effektivt ved å ta i bruk bedre metoder og ny teknologi.

Intensjonen var helt sikkert god, men så langt har den sviktet på de flere punkter.

Liten, men god

Gamle Nordre Buskerud politidistrikt var før reformen landet minste, men et distrikt som var et av landets beste innen måloppnåelsen, oppklaringsprosent av forbrytelser og saksbehandlingstid/restanser. Hønefoss hadde egen operasjonssentral og god kompetanse i alle spesialstillinger.

Operativt personell rykket ut på meldinger fra publikum, også mindre straffbare forhold og anmodning om bistand. Politiet forsøkte å være et serviceorgan for innbyggerne. Det ble gjort en god jobb innen alle typer etterforskning, forebyggende og rusgruppe hadde hendene fulle.

Nå er det bare smuler igjen hos Hønefoss-politiet. Det meste er sentralisert og lagt til Tønsberg.

Respekten forsvinner

Mange tjenestemenn og jurister fortviler over situasjonen. Arresten er nedlagt. Innsatsledere kan ikke lengre arrestere bråkmakere og overstadig berusede personer. Det er ikke mulig å bruke tiden til å transportere disse til Drammen på den mest hektiske tiden på en fredags- eller lørdagskveld/natt i byen og i distriktene.

De skulle vært arrestert, men må i stedet kjøres hjem, eller nektes å oppholde seg i byen, noe som ofte resulterer i flere utrykninger til samme person. Respekten for politiet forsvinner, og arbeidsforholdene for den operative styrken vanskeliggjøres.

I store deler av døgnet rykkes det bare ut på alvorlig kriminalitet. Mindre forhold skal man ikke bruke tid på. Hverdagskriminaliteten som man tidligere skulle prioritere, er nå totalt neglisjert. Folk som melder om innbrudd, tyverier, ordensproblemer, skadeverk, trafikkfarlig kjøring m.m. får avslag på anmodning om politiets hjelp, hvis de skulle være så heldige å få svar i Tønsberg etter flere oppringinger.

Slik kan det ikke fortsette.

LES OGSÅ: Må jeg bli voldtatt før jeg får hjelp? | Øyvind Lien

Mange har sluttet

Hele gamle Nordre Ringerike politidistrikt har kommet svært dårlig ut i denne reformen. Vi ligger i ytterkanten av et stort Sør-Øst politidistrikt og blir fullstendig overkjørt av større byer og distrikter med betydelig flere innbyggere og mye kriminalitet.

Mange dyktige politifolk som jobbet i Hønefoss, har sluttet eller søkt andre jobber. En innsatsleder i Drammen søkte i sommer om permisjon på grunn håpløse arbeidsforhold. Han følte at han på ingen måte strakk til for innbyggerne, og fikk ikke gjort den jobben han gjerne skulle ha gjort. De som jobbet på de forskjellige avdelingene, ble ikke hørt.

Toppledere rapporterte at reformen gikk bra, men at det var nødvendig med en innkjøringsperiode. De pyntet på problemene og rosemalte virkeligheten. Toppolitikere fikk inntrykk av at det gikk ganske bra.

Her manglet ærlighet.

Lojaliteten mot mandatet sitt gikk foran sannheten, virkeligheten og tydeligheten. De økonomiske ressursene var langt fra tilstrekkelige i et så stort distrikt. Sentraliseringsreformen hadde slått i hjel nærpolitimodellen.

Hvorfor kjempet de ikke?

Innsatsledere i Hønefoss har forklart meg at de samme synspunktene også gjelder Hønefoss, antakelig i enda større grad. I tillegg til at Hønefoss har mistet operativt personell, har de fått ekstra tjeneste i nedlagte lensmannsdistrikter i nærmeste omkrets.

Hvorfor har ikke politiledelsen i Hønefoss kjempet mot nedlegging av arresten, bemanningsreduksjonen innen etterforskning, ordensavsnittet og andre enheter? Jeg så heller ikke noen motstand da det ble foreslått å fjerne innsatslederne fra den operative tjenesten. Det var helt andre som sørget for at Hønefoss fikk beholde disse viktige utelederne.

Hvordan kan de sitte og se på at publikum ikke får den hjelpen de har behov for, ikke får svar på telefoner, anmeldte saker med kjent gjerningsmann blir henlagt på grunn av manglende etterforskningskapasitet og operativt personells problematiske arbeidsforhold?

Lokalbefolkningen får ikke den hjelpen fra politiet de har krav på.

Det er selvsagt politimesteren i distriktet som har hovedansvaret, men intet blir bedre hvis ikke svakhetene og problemene med reformen kommer på bordet. Politidirektoratet og politisk ledelse er avhengige av sannferdige tilbakemeldinger. Så langt har jeg bare sett svake uttalelser i generelle former.

Det er i disse dager varslet fra justisministeren at man må se på Sør-Øst politidistrikt på nytt. Man ber om primært økte midler, men det vil neppe løse problemene innen gamle Nordre Buskerud. Politidistriktet er i dag altfor stort. Det må deles i to hvis vi skal merke noe effekt i Ringerike med omegn.

Jeg håper at justisministeren fra FrP har fått de riktige tilbakemeldingene og setter i gang tiltak som monner.

BAKGRUNN - LES OGSÅ:


Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags