Livskraftige regioner, reell maktspredning | Venstre

Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

Meninger

Nye og sterkere regioner er grunnlaget for regionreformen. For å unngå at stadig mer makt er konsentrert på statlig hold vil vi ha sterke regioner som kan være motorer i hele Norge, ha større innflytelse og flytte oppgaver og tjenester nærmere folk. Kjernen i vårt engasjement for regionreformen er ønsket om å desentralisere og spre makt og oppgaver.

Kommuniserer på annen måte

Regionreformen har resultert i den mest omfattende nytegningen av fylkeskommunale grenser siden fylkeskommunen ble etablert. Informasjonsteknologi gjør at vi i dag kommuniserer på en helt annen måte enn da fylkeskommunen ble etablert.

I tillegg forventer innbyggerne et stadig mer sofistikert fylkeskommunalt tjenestetilbud. Resultatet er at fysiske avstander betyr mindre, mens sterke fagmiljøer betyr mer enn før. Gjennom en årrekke har gamle strukturer blitt brukt som unnskyldning for økt maktkonsentrasjon i hovedstaden.

Den unnskyldningen finnes det ikke lenger noe belegg for. Den nye regioninndelingen åpner døren for reell desentralisering av makt.

Den nasjonale debatten om sammenslåing av Finnmark og Troms etterlater et negativt inntrykk av en nødvendig reform. Norge er ingen føderalstat, og det er Stortingets ansvar å sørge for en fylkesinndeling som legger til rette for maktspredning.

Større enheter

Norske distrikter er tjent med at vi får etablert en struktur med større enheter, slik at flere oppgaver kan flyttes fra statlig til fylkeskommunalt nivå.

Innbyggerne i Troms og Finnmark har alt å tjene på en regioninndeling som fører til at den nye nordligste regionen får mer makt. Viken, Agder, Trøndelag og Vestland er alle eksempler på at det er mulig å finne løsninger som tjener alle innbyggerne i de nye regionene. Alternativet vil medføre mer sentralisering av makt og mindre medbestemmelse for fylkeskommunene.

Overføre oppgaver

Oppgaveoverføringen er avgjørende for at reformen skal lykkes. Regioninndelingen har nå gitt oss muligheten til å overføre tunge oppgaver til fylkeskommunen. Hagen-utvalget har levert sin anbefaling av oppgaver som bør flyttes fra statlig til fylkeskommunalt nivå.

Vi forventer at utvalgets anbefaling får en grundig gjennomgang i forbindelse med Stortingsbehandlingen, og at flertallet stiller seg bak en reell oppgaveoverføring som i all hovedsak underbygger utvalgets forslag.

For Venstre finnes det ikke et alternativ til regionreformen. Uten reformen vil den statlige sentraliseringen av makt fortsette, på bekostning av distriktene.
 

Bærebjelke

Vi oppfordrer samtlige partier på Stortinget til å stille seg bak prinsippet om maktutflytting, som er bærebjelken for regionreformen.

Alle partier bør gjennomføre en grundig gjennomgang av Hagen-utvalgets anbefalinger, og støtte opp om en overføring som resulterer i desentralisert makt.

Vi kan ikke la angsten for det ukjente og nye stoppe overføringen av makt fra staten til regionene. Hvis det skulle skje vil resultatet bli en maktsentralisering ingen i Norge er tjent med.
 

Venstres fylkesledere
Boye Bjerkholt, Akershus
Petter N. Toldnæs, Agder
Anders Wengen, Buskerud
Leif Gøran Wasskog, Finnmark
Sjur Skjævesland, Hedmark
Åsta Årøen, Hordaland
Britt Giske Andersen, Møre og Romsdal
Anja Johansen, Nordland
Roger Granum, Oppland
Espen Ophaug, Oslo
Kjartan A. Lunde, Rogaland
Jan Henrik Nygård, Sogn og Fjorande
Torgeir Fossli, Telemark
Torgeir Anda, Trøndelag
Irene Dahl, Troms
Magdalena F. Lindtvedt, Vestfold
Finn-Erik Blakstad, Østfold

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags