Har Tyristrand vannverk en reversert sosialpolitikk? | Eyvind Uppsata, Inger Marie Torkilsen, Sverre Danielsen og Rasmus Mjelde

- Vi har vært på orienteringsmøte i vannverket, og vi fikk der høre om vannverkets tilstand

- Vi har vært på orienteringsmøte i vannverket, og vi fikk der høre om vannverkets tilstand Foto:

Av
DEL

LeserbrevVi har vært på orienteringsmøte i vannverket, og vi fikk der høre om vannverkets tilstand.

Det som interesserer mange av oss, er hva vi må betale for vannet vi bruker. Derfor må vi ta med noen tall her. Foreslått pris for vann fra Tyristrand vannverk for 2020 er 6.250 kroner i året.

De antyder en tusenlapp til i løpet av et par år. Prisen for vann fra det kommunale vannverket er i dag 30 kroner pr kubikkmeter (m3). Forutsetter vi at prisen her øker med 33 prosent, og det er mye, blir det 40 kroner/m3 i 2020.

En enslig bruker i snitt 50 m3. Han vil i kommunen da betale 2.000 kroner i året, og med det spare 4.250 kroner i forhold til det lokale vannverket. På 10 år blir det 42.500 kroner!

Med et forbruk på 100 m3, vil en spare 2.250 kroner. Selv en familie med et forbruk på 150 m3, vil spare 250 kroner.
Vannverket driver en reversert sosialpolitikk. Enslige, de fleste er pensjonister og unge, må dekke sine utgifter på én, ofte beskjeden inntekt, og betale 2-3 ganger mer for hver m3 vann enn de må betale som har to inntekter å fordele utgiftene på.

Styreleder har tidligere uttalt i avisen at innføring av vannmålere vil fordyre vannet for alle. Det er i beste fall feilinformasjon.
Han har uttalt at her betaler vi ikke for hver liter vann. Vi er et spleiselag. Ifølge vedtektene er det feilinformasjon.

Nå leser vi at han fortsatt er for en fast årsavgift for vannet. Det er ingen direkte oppfordring til å sløse med vannet, men det er langt fra et forsøk på å begrense overforbruk.

Det er vel heller et ønske om at de kan bruke flott, renset vann, uten en eneste bakterie, i bøtter og spann, til vanning, bilvask og mer, uten selv å betale ett eneste øre ekstra for det, og i visshet om at hver enslig må subsidiere slikt forbruk med 4.250 kroner i året.

Fra andre vannverk viser det at vannmålere kan redusere forbruket med opptil 20 prosent. En reduksjon av vannforbruket vil minske belastningen på renseanlegg og nett, og det er også et miljøtiltak. Etter svaret på det på orienteringsmøtet, synes dessverre dette å være uvesentlig for styret.

I utredningen står det at fordelen med et selvstendig vannverk, er friheten til å velge løsninger selv. Hva betyr det for den enkelte? At vi får lov å gå på årsmøtet en gang i året for å stemme ja eller nei på noen forslag? Det skal vi enslige betale 4.250 kroner for.

Vi er ikke vant med å få svar på spørsmål her i avisen, men på det ekstraordinære årsmøtet kommer vi til å be om et begrunnet svar på følgende spørsmål: I lov om samvirkeforetak står det at alle medlemmer skal behandles likt. Er det, med dagens teknologi, i samsvar med loven, at de som bruker 50 m3, må betale tre ganger mer pr. m3 enn de som bruker 150 m3?

Tyristrand vannverk har altfor få abonnenter å fordele utgiftene på. Vi blir i tillegg belastet med en foreldet og dypt urettferdig ordning hvor det er lik vannavgift for alle uansett forbruk. Den eneste løsningen som kan gi oss en rettferdig ordning er derfor at kommunen overtar vannforsyningen til Tyristrands befolkning.

Det bør bli resultatet på det kommende ekstraordinære årsmøtet.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags