Svar på spørsmål om byutvikling | Olav Bjotveit (Sp)

ENGASJERT: Olav Bjotveit representerer Ringerike Senterparti.

ENGASJERT: Olav Bjotveit representerer Ringerike Senterparti. Foto:

Av

– Jeg vil anbefale Gallagher å lese Senterpartiets kommunevalgprogram, der han får svar på de spørsmål han stiller.

DEL

MeningerI Ringerikes Blad 25. april retter Jim Gallagher søkelyset på mange sentrale spørsmål i forbindelse med blant annet utvikling av Hønefoss sentrum. Han etterlyser svar fra politikerne på de problemstillinger han tar opp.

Jeg vil anbefale Gallagher å lese Senterpartiets kommunevalgprogram, der han får svar på de spørsmål han stiller. Jeg tar med noen av de viktigste punktene i programmet når det gjelder utvikling av Hønefoss sentrum.

LES OGSÅ: Det er lokalvalg – da må man stille lokale spørsmål | Jim Gallagher

Senterpartiet vil at følgende hovedpremisser bør legges til grunn for framtidig bebyggelse og arealbruk:

Det skal jobbes for å bedre framkommeligheten og trafikksikkerheten for myke trafikanter i hele byen. Tilrettelegge for at flest mulig barn og ungdom går eller sykler til skolen ved å sikre trygge og tiltalende skoleveier. Sikre godt vedlikehold for å bedre framkommeligheten for fotgjengere og syklister, også om vinteren.

Videreutvikle Hønefoss elvepark slik at Hønefoss sentrum framstår attraktivt for kommunens innbyggere og besøkende.

Olav Bjotveit

Listekandidat for Ringerike Senterparti

I område med etablert villabebyggelse/småhusbebyggelse skal det ikke åpnes opp for oppføring av bebyggelse som bryter med områdets karakter og skala. Fortetting i villaområdene skal harmonere med omkringliggende bebyggelse.

Innenfor områderegulering for Hønefoss skal det fastsettes høydebegrensning for bebyggelsen for følgende områder: Øya og Lloyds maksimal antall settes til 6 etasjer, og Tippen maksimalt antall til 3 etasjer.

Petersøya skal utvikles som fri-/parkområde sammen med Søndre park, Schjongslunden og området Nordre park til Glatved brygge.

Sørge for en varierende enhetsstruktur ved bygging av nye boenheter, slik at man sikrer en mangfoldig befolkningssammensetning i byen. Det skal ikke åpnes for detaljhandel i randsonen rundet byen, av hensyn til å skape et levende sentrum.

Dersom Gallagher er enig i disse premissene, bør han stemme på Senterpartiet i kommunevalget til høsten.

LES OGSÅ: Det bør innføres to timers gratisparkering i sentrum | Olav Bjotveit

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags