«Kjære to pensjonister, som synes det er en smule arrogant å sitte stille når de ubesvarte spørsmål hoper seg opp….»

Deres innlegg om «gledelig engasjement i JORS saken avsluttes med den hilsningen.

En kollega i kommunestyret skriver i en kommentar til dette innlegget at det er «Interessante spørsmål fra to som kjenner politikkens irrganger. Jeg tror nok de vet at det nå på møter i de fleste politiske partier nå jobbes med å finne løsninger. De fleste som har valgt å bruke mye av tida si på å prøve å gjøre samfunnet bedre ønsker å bruke tida fram til den endelige avgjørelsen må tas til å tenke seg nøye om.» Og jeg må si meg hjertens enig i dette…..

Vi er inne i tidenes kanskje hittil vanskeligste budsjett runde for Jevnaker kommune, og mye handler om at vi nettopp har valgt å bestå som egen kommune. Ja det har sin pris har fru Solberg sagt.

LES OGSÅ: Jevnaker SV vil hindre oppsigelser gjennom ansettelses-stopp 

Vi må være kostnadseffektive og fremdeles kunne tilby gode tjenester. Det er tanken bak omorganiseringen på JORS, ingen nedleggelse. Vi kan ikke ha ledige senger stående ved JORS, og vi må kunne ha en eldreomsorg som er omstillingsdyktig. Dette er tydelig dokumentert i saksframlegg til årets budsjett.

Vi må kunne endre oss

De eldre som trenger plass skal fortsatt få det, men dagens situasjon tilsier at vi må kunne endre oss. Og selvsagt bryr vi oss om de som kan miste sin jobb. Dette er den verste delen av det å være lokalpolitiker. Det er også derfor vi ikke ønsker å kutte i stillinger hvis vi ikke må. Så vi har forsøkt å se på det også i den store sammenhengen med nedskjæringer.

Nei, utleie av plasser er kanskje ikke godt nok utredet, så derav, etter å ha tenkt oss litt om, har vi bedt om en utredning på det også i budsjett sammenheng.

 

Men alle har visst glemt å rope høyt om at alle sektorer skal ned to prosent, så det kan innebære kutt i oppvekst også..... men i denne omgang er visst barn og unge glemt. Men ikke hos oss, så vi leter etter løsninger her og!

Nei, det stemmer at ektepar nødvendigvis ikke får rom sammen på sykehjemmet. Dette har vært tatt opp mang en gang i kommunestyret, og et nesten enstemmig kommunestyre har sagt at «der hvor det er ønskelig og hensiktsmessig strekker JORS seg langt for å legge til rette for dette».

Men som sykepleier selv, vet jeg godt at det ikke alltid er hensiktsmessig, enten av hensyn til pasientene, plass, pleie, utstyr også videre. Dette må de som skal jobbe med det, og stå idet, få gjøre en vurdering av hva som er praktisk og best mulig. Det har de min tillit til.

Må lese dokumenter

Når det gjelder vår arroganse å ikke kommentere ... ja, så har vi etter beste evne svart på Facebook eller forsøkt å si noe i mediene, men det er nå en gang slik at de fleste ikke har satt seg inn de dokumenter som er offentlig, enten det gjelder kultur, JORS eller annet. Kanskje har vi prioritert å bruke tiden til å sette oss inn i, «tenke oss litt om», og forsøke å finne løsninger.

Det er også slik at vi opplever en utfordring knyttet til mediene som skriver det som skaper overskrifter (naturlig nok fra deres ståsted). Jeg har selv opplevd å ha vært avbildet og sitert fra et møte jeg ikke engang deltok på. Likeledes har de gjort andre oppslag på dette med budsjett som jeg opplever som ganske «søkt». Så en god regel er kanskje «tro ikke alt hva du hører, og si ikke alt hva du vet».

Å selvfølgelig kan vi spørre i kommunestyret. Og dere av alle vet vel at vi i SV og især kanskje en partikollega av meg, spør i tide og utide. Det er jo derfor vi kaller oss selv for kommunens «vaktbikkjer». Akkurat denne gangen mente vi at det burde vært informert, eller spurt på litt annet vis.

Rådmannslønn er vel det eneste dere ikke har nevnt, men til informasjon så fikk hun det hun hadde krav på i henhold til avtale, og som er stadfestet som et minimum for alle arbeidstakere i stat/kommune i landet vårt. Andelen hennes er naturlig nok høyere enn min, da vår grunnlønn og ansvarsområde er ulikt (gudskjelov).

Og når det gjelder KOSTRA tall så forklarer Rådmann de store utslagene i «høy administrasjon» med hvordan det rapporteres. Dette kan gi utslag når man plukker ut en liten bit fra KOSTRA tall. Ser dere på enhetene vil de ligge lavere i KOSTRA, på grunn av at en del administrasjon er ført da et annet sted (på administrasjon, som er høy). Hadde man ført annerledes, så hadde disse tallene utjevnet seg.

På 43. plass

Ser man på kommunebarometeret som gir en bedre innsikt, vil dere se at Jevnaker kommune er den 43. beste i forhold til kostnadseffektivisering. Det nevnes spesielt at Jevnaker er meget flinke til å bruke sine midler, på tross av liten inntekt og lav skatteinngang.

Ser vi på kommunebarometeret for kommunen som helhet kommer vi på 54 plass blant Norges kommuner. Vi ser at det er forbedringspotensialer, og ja vi jobber hele tiden for å bli bedre. Dette er selvsagt også noe vi må ha fokus på framover.

Jeg sier som min kollega i kommunestyret jeg..... «vi jobber med å finne løsninger» til det beste for alle, og alle skal vite at lett er det ikke. Da kan det hende at vi bruker fokus på det, og ikke hiver oss på alle kommentarer, innlegg eller oppslag. Men den 13/12 skal vi stå til ansvar for de beslutninger vi tar. Men inntil da velger jeg å bruke tid og energi der hvor jeg kan forsøke å endre og påvirke.

 

Ja det var mitt lille hjertesukk til to pensjonister som synes det er arrogant å sitte på gjerdet ...

Hilsen fra en ganske «sliten» sykepleier, student, alenemamma og lokalpolitiker som har hodet fullt opp om dagen med å prøve å finne de beste løsninger man kan. Men uansett er man ifølge «offentligheten» «en arrogant, overbetalt idiot av en lokalpolitiker».