– Fellesprosjektet avgjør ikke kryssløsningen

LOKALT: - Trafikkanalyser viser at krysset på Helgelandsmoen i all vesentlighet har lokal betydning, og først og fremst vil betjene næringsområdene på Helgelandsmoen, skriver Morten Klokkersveen.

LOKALT: - Trafikkanalyser viser at krysset på Helgelandsmoen i all vesentlighet har lokal betydning, og først og fremst vil betjene næringsområdene på Helgelandsmoen, skriver Morten Klokkersveen. Foto:

Av

Fellesprosjektet fokuserer også på å holde kostnadene nede i hele prosjektet, slik alle prosjekter i Statens vegvesen og Bane Nor gjør, skriver Morten Klokkersveen i dette innlegget.

DEL

MeningerI Ringerikes Blad 21. februar ber Frederik Skarstein Fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16 om å bygge kryss på Helgelandsmoen.

Fellesprosjektet har utredet E16 ved Helgelandsmoen både med og uten kryss, men anbefaler løsningen uten kryss. Den endelige avgjørelsen er det regjeringen ved Kommunal- og moderniseringsdepartementet som tar.

Billigere motorveier

Anbefalingen om å bygge E16 forbi Helgelandsmoen uten kryss er basert på flere hensyn. De tre viktigste er knyttet opp mot regjeringens krav om å bygge billigere motorveier i Norge, arealutvikling og prosjektkostnader.

Regjeringen har et stort fokus på å få kostnadene til veibygging i Norge ned. Statens vegvesen må derfor tilstrebe å bygge billigere motorveier, noe som blant annet betyr å bygge færre kryss.

En konsekvens av dette er at kryss som i stor grad kun har lokal betydning ikke blir bygget.

Trafikkanalyser viser at krysset på Helgelandsmoen i all vesentlighet har lokal betydning, og først og fremst vil betjene næringsområdene på Helgelandsmoen.

JA ELLER NEI? Dette krysset er prosjektert ved Helgelandsmoen. Men det er ikke sikkert det blir realisert.

JA ELLER NEI? Dette krysset er prosjektert ved Helgelandsmoen. Men det er ikke sikkert det blir realisert. Foto:

– Forstår argumentene

Fellesprosjektet fokuserer også på å holde kostnadene nede i hele prosjektet, slik alle prosjekter i Statens vegvesen og Bane Nor gjør. Når vi kutter kostnader ett sted er det ikke dermed sagt at disse kan brukes et annet sted i prosjektet.

Vi forstår argumentasjonen til Skarstein og andre som ønsker kryss på Helgelandsmoen, og at dette kan være positivt for videreutviklingen av næringsområdet. Men som et statlig prosjekt må vi blant annet også følge de statlige planretningslinjene for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging.

Dette betyr at vi skal tilrettelegge for bolig- og næringsvekst i nærheten av eksisterende og nye togstasjoner – som Sundvollen og Hønefoss.

Vi sender reguleringsplanen til departementet med begge alternativer; Helgelandsmoen med og uten kryss. Deretter blir det opp til regjeringen å avgjøre.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags