Ringerikes Blad hadde en artikkel i slutten av desember om at nesten alle partienes toppkandidater kommer fra Drammen og omegn, og ingen fra Ringerike.

Det er et tankekors at vi ikke har hatt en storingsrepresentant fra Ringeriksregionen på mange år, og heller ikke noen toppkandidater som bor i vårt distrikt nå. Men det er ikke avgjørende at toppkandidaten må bo i Ringerike eller Hole for at saker fra Ringeriksregionen skal nå fram i Stortingsgruppa i partiet.

Jobber for hele fylket

Alle som velges inn på Stortinget har en forpliktelse i forhold til hele fylket. De skal være en talsperson og et ombud ikke bare for kommunen de bor i, men fra alle regionene i fylket.

For et lite parti som KrF er dette ekstra tydelig, fordi vi ikke har flere representanter som kan fordele regionene i et fylke mellom seg. Våre representanter har god trening i å - ikke bare være lyttepost - men også føre aktiv politikk på vegne av et helt fylke. Dette er en kultur vi er stolte av, og det en garanti for velgerne.

Vi har også et ansvar selv for å løfte fram de lokale sakene. I KrF har vi gode prosesser der vi tar opp lokale saker både gjennom fylkeslaget vårt og direkte med våre stortingsrepresentanter.

Den beste kandidaten

Hole KrF og Ringerike KrF har heiet fram Jostein Rensel som KrFs 1. kandidat på stortingslisten for Buskerud. Fordi han er den beste kandidaten vår. Jostein har dessuten vokst opp i Ringerike, og kjenner vår region godt. Han hatt fortsatt sterke bånd til Ringerike, og følger godt med på det som skjer i vår region.

Fremmer saker fra Ringerike

Som han selv sa i intervjuet med Ringerikes Blad i midten av desember, er Jostein veldig opptatt av at regionen vår finner de beste løsningene for fremtiden med de nye mulighetene som kommer med Ringeriksbanen. Han mener at en bærekraftig distriktspolitikk er viktig, og vil jobbe for vekst og utvikling i Ringeriksområdet.

Senest da Buskerud KrF skulle vedta en innstilling med 3 prioriterte områder i nasjonal transportplan denne mnd., var Jostein klar på at realisering av Ringeriksbanen og ny E16 må ha første prioritet.

Jostein har jobb og næringsutvikling som en av sine hjertesaker. Han vil arbeide for en bærekraftig omstilling og finne stimulerende tiltak for å skape nye arbeidsplasser – ikke bare i byene, men også i distriktene.

LES OGSÅ: