Den viktigste meningen kom ikke fram | Harald Antonsen (Sp)

ORDFØRERE: Ordførerne Harald Tyrdal (Ap), Lars Magnussen (Ap) og Willy Westhagen(GBL).

ORDFØRERE: Ordførerne Harald Tyrdal (Ap), Lars Magnussen (Ap) og Willy Westhagen(GBL). Foto:

Av
Artikkelen er over 1 år gammel

Pressen var ikke til stede i møtet i Regionrådet for Hadeland nylig. Harald Antonsen i Jevnaker Senterparti mener at det har ført til at viktig innhold dermed mangler i avisomtaler.

DEL

Meninger Jeg tenker på Ringerikes Blad og avisa Hadeland sin omtale av Regionrådet for Hadeland sitt møte 14. juni.

Et møte hvor pressen ikke var til stede, men har fått innsyn i et forslag som ble fremmet av Jevnakers representanter om framtidig organisering av regionråd på Hadeland.

Regionrådet for Hadeland er et politisk samarbeidsorgan for kommunene Gran, Jevnaker og Lunner og Oppland fylkeskommune.

Rådet består av tre folkevalgte representanter fra hver av kommunene. Ordfører er en av representantene. Rådmennene i de tre kommunene møter i rådet med samme rettigheter som i kommunestyrene.

Og så til forslaget. Hvorfor kom dette forslaget?

LES MER HER:

Vi lever i en reformtid. Regionreformen, som gjennom tvang har skapt store nye fylker som Viken, gjør at de nåværende kommuneregionene, og derved regionrådene, utfordres. De nye fylkene posisjonerer seg og ønsker å bruke sine kommuneregioner som enda tettere partnere. Viken er i den gata, det kan være bra det, men det fører og til at kommuneregionene posisjonerer seg. Hvorfor det, jo for å få midler til sine gode prosjekter.

Hvilke kommuneregioner skal Jevnaker og Lunner konkurrere mot i Viken da? Det er Follo (194380 innbyggere), Nedre Glommen (181132 innbyggere), Asker og Bærum (220520 innbyggere), Drammensregionen (146171 innbyggere) og Romerike (302744 innbyggere). Jeg tror det blir en tøff kamp!

NIVI analyse A/S har på oppdrag av Prosjekt Viken 2020 utarbeidet en rapport «Kommuneregioner og regionråd i Viken». I en konsolideringsmodell med ni kommuneregioner i Viken foreslås Lunner lagt til Romerike med 302744 innbyggere og Jevnaker til en utvidet Ringeriksregion med Modum og Krødsherad, med til sammen 60352 innbyggere. Og samtidig ser jeg Gran som kanskje føler de da må orientere seg nordover mot Gjøvik.

Harald Antonsen

Jevnaker Senterparti

For det første må Hadeland som region fra årsskiftet 2020 konkurrere med langt større regioner enn før og vi står også overfor muligheten av at Hadeland splittes på tre kommuneregioner, med en kommune i hver region. Da må Hadeland holdes samlet. Derfor foreslo Jevnaker et utvidet Interkommunalt politisk råd, som det skal hete etter valget ifølge ny kommunelov. Dette var etter min mening hovedbudskapet.

– Hensikten er å styrke egen posisjon for å få politisk gjennomslag for prioriterte utviklingsmål i regionen, samt unngå en splittelse av Hadeland til flere kommuneregioner, het det i forslaget.

Dette kom også med som siste del i Regionrådet for Hadeland sitt vedtak 14.06.2019, som lyder slik:

«Et mulig geografisk utvidet interkommunalt politisk råd skal utredes. Hensikten er å styrke regionens posisjon for å få politisk gjennomslag for prioriterte utviklingsmål i regionen, samt unngå en splittelse av Hadeland til flere kommuneregioner.»

Jeg kan ikke se at dette er tatt med i avisenes omtale av saken.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken