Gå til sidens hovedinnhold

Mons-Ivar Mjelde (Ap): Arbeiderpartiet har løsninger for fellesskapet og folk flest

Artikkelen er over 3 år gammel

Mons-Ivar Mjelde, leder i Ringerike Arbeiderparti, tar til motmæle etter at Tor Bøhn (Frp) hevdet at partiet har gått ut på dato.

Leserinnlegg Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Tor Bøhn skriver langt og mye om Arbeiderpartiet 26. februar. Vi er vel ikke enige om så mye i politikken, men jeg er enig med han i at det ikke er behov for noe ekstraordinært landsmøte i Arbeiderpartiet.

Tor Bøhn mener således at Arbeiderpartiet er utdatert, men nevner lite av hva Fremskrittspartiet har for løsninger i politikken.

Hadde Bøhn tatt seg tid, ligger det god informasjon på nett om Arbeiderpartiet, vårt program og hva vi har fått gjennomslag for allerede i denne stortingsperioden, selv uten makt og ofte mot dagens regjering.

Mons-Ivar Mjelde

Leder Ringerike Arbeiderparti

Ringerike

Følg på: Facebook, Twitter

 

Fedrekvoten

Vi kan starte med flere lærere og fysisk aktivitet i skolen. Aktive og friske barn lærer bedre, og flere lærere tidlig i utdanningsløpet sikrer flere barn et godt utgangspunkt inn i det voksne liv.

Så kan vi gå videre på utvidet fedrekvote. Regjeringen kuttet fedrekvoten sist stortingsperiode, til tross for advarsler. Og resultatet var raskt synlig, færre barn fikk tid med sin far den første tiden. Arbeiderpartiet fikk rettet opp i dette, mot regjeringen.

Så kan vi ta de eldre. I sin iver etter å finne inndekning for skattelette til de med mest fra før, var et av sparetiltakene å fjerne pensjonsslippen for de eldre. Vi er enige i at med tiden er det greit med nye digitale løsninger, men man må også ivareta de behovene som er her i dag.

Nå får pensjonistene som har behov for det, igjen pensjonsslippen i posten. Mot regjeringens vilje.

Regjeringen ønsket å endre dagens hjelpemiddelordning, noe som ville gjort det vanskelig for mange, men Arbeiderpartiet og Stortingets flertall sikrer bevaring av dagens hjelpemiddelordning slik at alle får hjelpemidlene de har behov for, uavhengig av hvor i landet de bor. Det siste er en viktig sak som blant annet Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon har kjempet for.

LES OGSÅ: Eriksen ber Hansen innstendig om å fortsette som ordfører 

Slitte sykehjemsplasser

Vi stoppet regjeringens forslag om ikke lenger å gi tilskudd for å rehabilitere slitte sykehjemsplasser, fordi vi er opptatt av at kommunene ruster seg for eldrebølgen som kommer.

Da tror vi på løsninger som skaper en god og verdig alderdom, fremfor regjeringens forslag som for mange eldre over hele landet ville betydd at de ble boende på sykehjem med store oppgraderingsbehov uten at kommunene deres ville hatt råd til å pusse opp. For ansatte ville det medført mer slitasje på grunn mangel på nødvendige fasiliteter på umoderne sykehjem.

Arbeiderpartiet er også en tydelig stemme for at søndagen skal være en annerledes dag, mot regjeringen. Vi er på lag med folk flest som ikke ønsker at søndagen skal være som alle andre dager. En ting er å åpne opp for normal søndagshandel, en annen ting er konsekvensene, for med å innføre søndager som alle andre dager, vil man raskt ha behov for kollektivtilbud, vakttjenester og lignende som gjør at samfunnet går fra fem hverdager, en lørdag og en fridag til sju hverdager. Slik ønsker ikke majoriteten av den norske befolkning det, men det gjør regjeringen.

Arbeid for alle

Det er godt å høre at Frp også ønsker arbeid til alle, men det har bare blitt med praten. Andelen mennesker uten arbeid er rekordhøy og det skapes lite under denne regjeringen. Arbeiderpartiet har fremmet flere forslag i Stortinget for hvordan man skal få vekst, men det virker som om dagens regjering er mest opptatt av å finne unnskyldninger, fremfor å gjøre jobben. Ett tiltak regjeringen kom med var å åpne for mer midlertidighet, og rapportene viser allerede at mer midlertidighet i arbeidslivet ikke fører til mer arbeid, men til flere med usikkert arbeid.

Arbeiderpartiet er enig i at Arbeidsmiljøloven må utvikles, og har gjort det siden den ble innført. Derfor har vi fremmet forslag til konkrete tiltak for å demme opp for ungdomsledighet og få folk inn i arbeidslivet igjen. Faste hele stillinger gir trygghet. Kan og vil du ha en fast jobb skal du ha mulighet til å få det.

Hele landet skal med

Vi tar kampen for trygghet i arbeid for alle, og vil styrke Arbeidsmiljøloven. Ikke svekke den, som dagens regjering. Når vi sier at vi ønsker å ta hele landet i bruk, er det basert på erfaringer. Vi vet at det skapes i hele landet, og skal det skapes i hele landet, må det satses på hele landet.

Derfor har vi vært klare på at ikke alt kan sentraliseres. Mange ting kan gjøres enklere og smartere med ny teknologi, men ikke alt. Med regjeringens politikk er vi på vei mot et sentraliserende samfunn som går glipp av store muligheter Norge har å by på. Regjeringen har sagt at de vil satse på kunnskap, men de lytter ikke til kunnskapen. Basert på kunnskap, ønsker Arbeiderpartiet en skolereform, etablere en kunnskapsskole hvor alle trives, tas på alvor og har muligheten til å lykkes. Gjennomføre en kompetansereform for arbeidslivet, som sikrer læring gjennom et helt yrkesliv. At folk i jobb skal ha rett til etter- og videreutdanning.

Tilbudene skal tilpasses bedre til behovene i arbeidslivet. Sikre frie og uavhengige universiteter og høyskoler i hele landet som kan gi studentene forskningsbasert undervisning av høy kvalitet, som er relevant og tilpasset et moderne kunnskapssamfunn. Satse på fremtidens fagarbeidere og fagskoler.

Må fullføre skolen

Sørge for at flere fullfører videregående skole, ikke bare snakke om det. Støtte opp om og ta i bruk de mulighetene vi får av ny teknologi og bevilge minst en milliard kroner til yrkesfag i neste periode for å sikre bedre kvalitet i opplæringen, tettere samarbeid med arbeidslivet og læreplass til de som er kvalifisert for det.

På den måten sikrer vi arbeid til alle gjennom å ta hele landet i bruk. Et samfunn hvor ulike mennesker gis like muligheter og det ikke er foreldrenes lommebok som er bestemmende for ungdommens fremtid. Og et samfunn som er skodd for endringer som vil komme.

Arbeiderpartiet alene og sammen med andre partier har tatt ansvar, vi tar fremdeles ansvar og fremmer også fra opposisjonen forslag som styrker Norge inn i fremtiden. Vi reformerer oss og utvikler politiske løsninger for morgendagens problemer.

Kommentarer til denne saken